• SKATTESTRID: Råoljeterminalen på Mongstad står i sentrum for en konflikt mellom Statoil og skattemyndighetene. Statoil godtar ikke at avskrivninger for nye investeringer skal reduseres kraftig, og saken havner i retten.

Ny rettssak om Mongstadskatt

Statoil slåss for å beholde høye avskrivningssatser på Mongstad-terminalen. Nå går det mot rettssak.