Netcoms omsetning i Norge sank i første kvartal. Det er en av årsakene til at eieren Telia Sonera foretar nedskrivninger av såkalt goodwill i Netcom på totalt 2,7 milliarder svenske kroner (2,4 mrd. kr) i regnskapet for andre kvartal.

Goodwill er i regnskapssammenheng såkalte immaterielle verdier som er vanskelig å tallfeste. Det kan gjelde selskapets stilling i markedet, varemerkets styrke eller kompetansen til de ansatte.

Børsfall

Telia Sonera-aksjen falt 2,6 prosent på børsen i Stockholm onsdag formiddag.

— Det faktum at omsetningen innen mobile tjenester sank reelt i både Norge og Litauen i første kvartal spiller inn, men langsiktige faktorer veier tyngre, sa Thomas Jönsson, sjef for ekstern komminikasjon i Telia Sonera, til det svenske nyhetsbyrået TT (Tidningarnas Telegrambyrå) da selskapet sendte ut forhåndsvarsel om nedskrivningene i forrige uke.

Totalt belaster Telia Sonera regnskapet for andre kvartal med 3,1 milliarder svenske kroner (2,7 mrd. kr) i nedskrivninger av såkalt goodwill i Norge og Litauen.

Kjøpte Netcom dyrt

Telia Sonera kjøpte opp Netcom i 2000 like før den såkalte dotcomboblen sprakk. Aksjekursene på nye teknologiselskaper innen Internett og mobiltelekommunikasjon var da drevet kraftig i været.

— Når det gjelder Netcom skjedde oppkjøpet til en veldig høy pris. 2000 var jo midt under telekom-haussen, ifølge Jönsson.

Såkalt hausse i aksjemarkedet er sterk prisoppgang på aksjer og andre verdipapirer.

I Litauen har nedskrivningen sammenheng med at verdien av mobilmarkedet har falt som følge av konkurranse og prispress.

Selger mer, tjener mindre

Til tross for nedskrivningene i Norge og Litauen er Telia Sonera-ledelsen fornøyd med resultatet for andre kvartal.

Omsetningen økte marginalt med 1,1 prosent til 26,3 milliarder svenske kroner (23 mrd. kr), mens resultatet før skatt sank med 8,8 prosent til 5,4 milliarder svenske kroner (4,7 mrd. kr).

— Jeg synes det er et hyggelig kvartal. Dersom vi ser på Eurasia (Europa og Asia), som er vår vekstmotor, så er det kjempebra der, sier Telia Sonera-sjefen Lars Nyberg til TT.

Teleselskapet nedjusterer sine prognoser for resten av året. Tidligere i år regnet selskapet med å øke salget med 1-2 prosent. Nå er anslaget nedjustert til uendret salg eller en økning på i beste fall 1 prosent, skriver avisen Svenska Dagbladets nettutgave.