Entra-saken er blitt en kjedelig sak både for Trond Giske og Jens Stoltenberg. Ikke fordi det kan forlanges at en statsminister skal hindre et styreopprør i en statsbedrift, men fordi saken er med på å bekrefte inntrykket av en regjering det er mye uryddighet rundt.

Entra-saken er likevel helt spesiell. Det har knapt hendt før at et flertall regelrett har kuppet et styre i et viktig statlig selskap — mot styrets leder og nestleders vilje. Det skjedde da Entra-styret ansatte Trond Giskes nære forbundsfelle Rune Olsø som administrerende direktør.

Ansettelsen sto ikke på styrets dagsorden på møtet den 26. september. Olsø var ikke blant de tre fremste kandidatene til stillingen. Og styrets leder og nestleder var mot at saken skulle behandles, samt at Olsø skulle ansettes.

Likevel skjedde det. Nærmere et regelrett kupp er det vanskelig å komme.

Kuppets hensikt

De siste dagene er det sagt og skrevet mye om lønnsadel og særfordeler, vennskap og kjennskap, kameraderi og samforstand.

Det hevdes at kuppleder Ketil Fjerdingen er en nær samarbeidspartner og personlig venn av den nybakte Entra-direktør Rune Olsø. Hvis dette er tilnærmet riktig - og Fjerdigen ikke har informert styreleder Siri Hatlen - er det et så grovt tillitsbrudd at Entra-styret allerede har en ledig styreplass.

I tillegg demonstrerer det en mangel på dømmekraft som virker nesten ubegripelig.

Likevel er det en annen side av saken som er mye mer spennende: Hvorfor var det så viktig å gjennomføre et kupp man måtte skjønne det ville bli bråk av?

Det vet de fleste av oss lite om, men vi kan ane at her ligger det en viktig politisk fortelling bak - knyttet til Entras videre strategi.

For dette statlige eierselskapet står overfor viktige veivalg, der et av alternativene er børsnotering.

Komplekst maktspill

Styreleder Siri Hatlen har et avslappet forhold til en slik utvikling. Det samme gjelder nestlederen, den resultatorienterte OBOS-direktør Martin Mæland. Det vil imidlertid ikke komme som en overraskelse om næringsminister Trond Giske er skeptisk. Og det vil være forutsigbart at de to ansatterepresentantene - som støttet kuppet - er mot. Det samme kan det godt tenkes at styremedlem Ottar Brage Guttelvik - en av nordvestlandets mest solide sosialdemokrater - er.

I en slik dragkamp om Entras fremtidsstrategi kan det være at ansettelsen av Rune Olsø fremstår som så viktig at man tok sjansen på det bråket som måtte komme. Direktøren avgjør riktignok ikke Entras strategi, men han er en meget sentral premissleverandør for den.

Og Rune Olsø er en mann som nok vil handle i samforstand med sin politiske og personlige venn statsråden. Slik kan det være toppen av et komplekst maktspill vi nå ser utspille seg.