Regjeringen spår en lønnsvekst på 4 prosent neste år. Dette er litt lavere enn i 2011 og 2012. Anslaget for 2012 betyr at en lønnstager med gjennomsnittlig heltidslønn får en lønnsvekst på rundt 20.000 kroner neste år. Med Finansdepartementets 2012-anslag vil en gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte ligge rundt 490.000 kroner i år. Neste år runder den 500.000 med god margin.

Omtrent halvparten av lønnsveksten blir spist opp av prisveksten neste år. Regjeringen spår at prisene vil stige 1,9 prosent. Dette er dobbelt så høyt som anslaget for i år. Reallønnsveksten neste år blir dermed anslått til 2,1 prosent. Dette er en god del lavere enn anslaget på 3,3 prosent vekst i kjøpekraften for i år.

Årsaken er at prisveksten neste år blir mye høyere, og dermed spiser mer av lønnsveksten i løpende kroner. Veksten i reallønnen neste år blir likevel langt over det lønnstagere nedover i et kriserammet Europa kan drømme om.

Omregnet i kroner vil den reelle kjøpekraften dermed stige med rundt 10.000 kroner neste år, regnet før skatt. Drøyt en tredjedel av økningen i kjøpekraften går bort i økt skatt for de fleste inntektene som ligger på og under gjennomsnittet.

Mange nye jobber

Regjeringen spår fortsatt god vekst i antall jobber. Sysselsettingen er anslått å øke med rundt 35.000 personer neste år, eller 1,3 prosent.

Dette er omtrent som i 2011, men betydelig lavere enn i 2012. I år er sysselsettingen anslått å øke med rundt 55.000 personer.

Selv om det blir mange nye jobber, vil ledigheten bli uendret på litt over 3 prosent neste år. Mange nye arbeidssøkere fra Norge og utlandet melder seg i arbeidsmarkedet i de gode tidene, slik at de som kommer nye inn i arbeidsmarkedet omtrent tilsvarer antall nye jobber.

Fortsatt billige lån

Lånekundene kan glede seg over enda litt lavere rente neste år. Regjeringen gir anslag for den renten bankene må betale for å låne penger i markedet.

Regjeringen spår at denne renten blir 2 prosent neste år, mot 2,2 prosent i år.

Hvis påslagene fra denne renten og opp til bankrenten holder seg uendret, vil konkurransen mellom bankene forhåpentlig sørge for at også lånerenten i bankene synker med rundt 0,2 prosentenheter neste år.

Men dette er ikke sikkert. Blant annet kan det hende at bankene vil ta seg bedre betalt for å kunne legge seg opp mer penger i kassen, slik myndighetene krever.

Uendret oljepris

Regjeringen spår at oljeprisen neste år blir 625 kroner pr. fat. Det er bare 12 kroner lavere enn det anslåtte gjennomnittet for i år. Det betyr at det store trykket fra høye oljeinvesteringer vil holde seg og sikre mange arbeidsplasser landet rundt.

Veksten i det samlede private forbruket blir 4 prosent i år. Det er litt høyere enn i år og markert høyere enn i 2011. Veksten i det private forbruket blir dobbelt så høy som veksten i det offentlige forbruket.Produksjonen i Fastlands-Norge vil stige med 2,9 prosent neste år. Det er et lavere enn anslaget på 3,7 prosent for i år.