- Den første skolen vil vi ha på Sotra. Blir det suksess, starter vi en skole i Bergen sentrum også. Men det må vente noen år, sier Roger Elstad.

Han er mannen som for 32 år siden stiftet det som skulle bli Norges Toppidrettsgymnas. De siste tre årene har han gjennom selskapet Norges Realfaggymnas AS jobbet aktivt for å opprette realfagsgymnaser i Norge.

Tidligere i år ble planene stoppet av Kunnskaps­departementet, som mente at skolene strider med privat­skoleloven. Men med en ny regjering er Elstad sikker på at realfaggymnasene blir ­realitet. Til sammen vil han bygge opp åtte skoler i Norge.

- De skal være temaskoler for realfag, der vi verdsetter høy kvalitet, sier Elstad.

Realfag som toppidrett

Han har vært i kontakt med kommunen og næringslivet i Sotra, og forteller at planen er blitt svært godt mottatt. Han har til og med funnet ut hvor skolen skal ligge.

- Vi har fått flere tilbud om lokaler, men ønsker at skolen skal ligge i det nye høyskole­bygget på Straume, sier han.

Norges Realfaggymnas skal bygges over same mal som ­Norges Toppidrettsgymnas, der elevene får 15 timer idrett i uken. På realfaggymnasene skal idrett byttes ut med realfag. Elstad mener det er på høy tid at Norge får elitegymnaser for realfag.

- Vi ligger langt etter andre land i Europa når det resultater i realfagene. Vi trenger en skole som ren­dyrker disse fagene, og vi satser på at skolene på kort tid skal bli ledende i innen realfag.

Privateskolegründerens mål er at eleven skal bli forberedt på studier ved de beste norske og utenlandske universitetene for naturfag og matematikk. Elstad har stor tro på at elever vil strømme fra hele bergens­region til skolen på Sotra.

- Flott tilbud

- Det er en stor interesse for realfag blant dagens ungdom. Vi ser blant annet at 10.000 elever i den videregående skolen velger disse som valgfag. Vi skal være et supplement, en skole som rendyrker realfag for elever som er spesielt interesserte i disse fagene.

- Næringslivet her på Sotra har et skrikende behov for arbeidskraft, og en slik skole kan hjelpe til med rekrutteringen. Det er også et flott tilbud til beboerne her, sier Eli Årdal Berland (H), ordfører i Fjell.

Hun er svært positiv til Elstads planer, og forteller at også næringslivet på Sotra ønsker realfaggymnaset velkommen.

Bekymret

På Sotra vidaregående skule er det allerede en realfagsklasse, og ordføreren understreker at den nye skolen ikke skal konkurrere mot den eksisterende.

- De gjør en utmerket jobb der, men vi ser på realfag­kolen som et supplement, sier hun.

Det bekymrer Berit Erstad Andersen (SV), som sitter i kommune­styregruppen i Fjell kommune. Hun er redd satsingen på realfag på Sotra VGS skal bli glemt når det kommer et eget realfaggymnas.

- Vi må huske å ta vare på de tilbudene vi allerede har, og bygge dem opp, sier hun.

Roger Elstad håper at realfaggymnaset kan ta imot de første elevene allerede høsten 2014.

- Jeg venter bare på at den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet blir byttet ut, så sender jeg inn søknadene. Jeg er 100 prosent sikker på at søknadene blir godkjent denne gangen, sier han.