Inspektører fra EU-kommisjonen, Den europeiske sentralbanken (ESB) og Det internasjonale pengefondet (IMF) ankom Aten tirsdag.

De skal gjøre en ny vurdering av den greske økonomien og arbeidet med å oppfylle betingelsene for krisehjelpen til Hellas' regjering. Konklusjonen til de utenlandske inspektørene er ikke ventet før i august. Men tre ulike EU-kilder mener det allerede nå er klart at grekerne neppe klarer å reformere økonomien slik de har lovet.

– Situasjonen går fra vondt til verre, sier den ene kilden til nyhetsbyrået Reuters.

Som følge av de to valgene som ble holdt i Hellas i mai, er det ikke blitt gjort «noen ting» i Hellas de siste tre månedene, ifølge kilden.

Dermed ligger det ikke an til at Hellas vil klare å betjene den resterende statsgjelden som så langt ikke er slettet. Det betyr at landet ikke oppfyller betingelsene for å få mer økonomisk krisehjelp. Uten mer hjelp øker risikoen for at Hellas misligholder resten av statsgjelden og blir presset ut av eurosamarbeidet.