– Hvordan kan man bygge smått og billig?

Spørsmålet var utgangspunktet for studiene til Paal Løkke. Sammen med fire andre studenter ved arkitekthøgskolen, har han sett nærmere på boligproblematikken i Oslo.

– Plenty av plass

Byen står foran en enorm befolkningsvekst. Allerede presses prisene på sentrumsnære leiligheter til værs.

Aftens boligsjekk for mai viste at leiligheter under 40 kvadratmeter ofte går langt over takst.

– Paal har svart på akkurat det. Han har funnet en tomt som i utgangspunktet er lite attraktiv. Så har han vist hvordan man kan bygge på den. Slik lettes presset på små leiligheter, tror student Henrik Ødegaard.

Modeller av boliger ligger strødd på tegnebordet. Veggene er tapetsert med fremtidsvisjoner. Til sammen har de tegnet ut 2000 boliger.– Oslos innbyggertall vokser raskt og det er lav boligkvalitet. Plassbehovet er ikke et problem. Det er plenty av plass til å bygge boliger, hevder studentene.

De har studert kart og gjort omstendelige arealberegninger. At Oslo og omegn kan ta unna veksten, er de ikke i tvil om.

Satser på moduler

En av studentene har stilt spørsmål ved markagrensen, en annen foreslår tung utbygging i Oslos omkringliggende byer. Løkke har jobbet med sentrumsnære leiligheter på vanskelige tomter.

– Tomteprisene i Oslo sentrum utgjør minst 20 prosent av den totale byggekostnaden for en utbygger, så det å finne en billig tomt med visse utfordringer var mitt første steg.

Løkke har tegnet et forslag med små leiligheter i en smal blokk i et friområde i Schweigaards gate.

– Her er det mye støy fra flytog og godstog, i tillegg er tomten lang og smal. Men den har gode kvaliteter også. Den er sentrumsnær og sørvendt med gode solforhold, forklarer Løkke.

Tomten er i dag definert som friområde. Det tror arkitektstudenten det er mulig å omgå.– Kommunen åpner for å bygge på friområder, hvis arealet erstattes. Jeg har doblet størrelsen på friområdet og lagt bilparkering under bakken. I tillegg skjermer bygningen friområdet mot støy fra jernbanelinjen.

Leilighetene er basert på billig modulbygg. Toroms leiligheter på 36 kvadratmeter satt sammen i et større boligkompleks. Selv anslår Løkke at leilighetene ville kunne selges til en million kroner.

– Alt er prefabrikkert. Leilighetene kommer ferdig bygd, eller som et byggesett man setter sammen på stedet, forklarer Løkke.

Solceller i fasaden

Arkitektstudenten vil også redusere levekostnadene for beboerne.

I leilighetene har han plassert den nye norske boligmodulen «Haplo», en kompakt pakke som består av kjøkken og bad.

Alle tekniske installasjoner er integrert. Rosinen i modulen er utvendige solcellepanel som er bakt inn i fasaden.

– Dette reduserer byggekostnadene betraktelig. De utvendige solcellepanelene vil også dekke mye av den energien man trenger til daglig forbruk, hevder studenten.

Litt av alt

AHO-studentene har studert boligutvikling og bokvalitet i Oslo gjennom et selvprogrammert kurs, men har ikke et enkelt svar på hvordan Oslo by skal utvikles.

– Man må gjøre litt av alt. Man må bygge i Ski, man må fortette i sentrum, lage høyblokker, og kanskje også bryte markagrensen, tror Gjermund Landrø.

– Den eneste føringen vi ga oss selv, var at vi måtte forsøke å bygge mest mulig. Det er for få boliger i Oslo, sier Håvard Haukeland.

– Oslo trenger flere små leiligheter

Selvaag-direktøren mener det må bygges langt flere toromsleiligheter i Oslo.

Baard Schumann er svært positiv til arkitektstudentenes innspill.

– Moduler er noe vi jobber mye med, men 36 kvadratmeter høres utrolig ut. Vi har noen toroms på 40 kvadrat, og har prøvd oss på 36, men det ble litt krøkkete, sier Schumann.

Lørenskog og Ski

Han mener Oslo by må vokse både i sentrum og i områdene rundt, og peker på Lørenskog og Ski som viktige utviklingsområder.

Selvaag-direktøren mener kommunen må lette på kravene som ble vedtatt av bystyret i 2007. De sier at det ikke skal bygges mer enn 20 prosent leiligheter på under 50 kvadrat i Oslo indre by. Ingen boliger skal være under 40 kvadrat.

– Jeg tror det er nødvendig at byen regulerer boligbyggingen, men Oslo by har behov for forskjellige boliger. Vi trenger langt flere toromsleiligheter, sier Schumann.

Han vil også ha tilbake ettromsleilighetene og foreslår å åpne opp for at opp til 40 prosent av boligproduksjonen i Oslo indre by kan omfatte leiligheter opp til 50 kvadrat.

– Staten burde også komme på banen og bygge langt flere studentboliger. Bygg 2000–3000 nye studentboliger i Oslo. Det vil lette boligpresset, spår direktøren.

Vil lage nasjonal fortettingsplan

Kim Skaara deler flere av arkitektstudentenes synspunkt.

– Vi er såpass på etterskudd i boligbyggingen at vi må våge å se flere utviklingsmuligheter samtidig. Innovative løsninger som disse studentene kommer med, er viktige å ta med videre i diskusjonen, sier Skaara.

Den påtroppende lederen i Norske Arkitekters Landsforbund ønsker en god fortetting i de urbane områdene av Oslo.

– Vi er ved en skillevei, og er nødt å ta skikkelig tak i dette nå. Vi må lage en nasjonal plan for hvordan vi skal fortette, sier Skaara.

Han ser for seg fire scenarioer for en vellykket boligbygging i Oslo fremover.

  1. Markagrensen bør ikke forbli hellig i evig tid. Vi bør studere hvor det kan effektiviseres uten at det går utover allmennhetens interesser.
  2. Det må fortetting til også i den eksisterende bystrukturen. Potensialet i taklandskapet og innfill tomter bør tas i bruk.
  3. Vi må fortette også i ytterkanten av de urbane strukturene med flere knutepunkter i områder nær tilgjengelig kollektivtransport.
  4. Et bredere regionalt samarbeid må prioriteres. Forhåpentligvis med et nytt og overordnet boligministerium.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook