Veksten i verdens tredje største økonomi var på 0,3 prosent i andre kvartal, mens økonomene forventet en vekst på 0,6 prosent.

I første kvartal steg det japanske bruttonasjonalproduktet med 1,3 prosent.

Oppbremsingen skyldes trolig både mindre kjøpelyst blant japanerne, samtidig med at den globale etterspørselen etter japanske varer har falt som følge av krisen i eurolandene.