Murdochs makt i Storbritannia er redusert med ett slag, etter at flere av hans fremste pressefolk i Storbritannia risikerer fengsel. De er tiltalt for kriminell avlytting av over 600 kjente personer for å kunne lage sensasjonssaker om deres privatliv.

Dette har ført til at Murdoch er blitt nærmest en uønsket person i øyriket, til tross for at han fortsatt kontrollerer flere av landets viktigste aviser i tillegg til andre medier.

Inntil nylig kaptes landets politiske ledere om Murdochs gunst, i håpet om å få hans mediemaskin på sin side. Nå er det plutselig blitt en belastning for en politiker å ha kontakt med ham. Det har statsminister David Cameron smertelig fått kjenne, etter å ha innlatt seg så alt for nært med Murdochs fremste og mest skandaliserte avisledere, Rebekah Brooks og Andy Coulson. Statsministerens omdømme er svekket etter å ha brukt Coulson som sin mediesjef mot mange advarsler.

Det er ingen tvil om at Murdoch har hatt personlig tilfredsstillelse av å drive slike aviser og gjennom dem kunnet innta plassen som en aktør i det politiske spillet av første rang.

Over hele kloden

I resten av sitt globale medieimperium er Murdoch derimot ikke synderlig berørt, i hvert ikke foreløpig. I USA spiller hans medier en viktig rolle, ikke minst fjernsynskanalen Fox News og den meget innflytelsesrike New York-avisen Wall Street Journal , i tillegg til hele 150 aviser i hans hjemland Australia.

Murdoch la i fjor ned sin mest skandaliserte avis, den sensasjonsorienterte søndagsavisen News of the World , på grunn av avlyttingsaffæren som den hadde ansvaret for. I den hensikt å fylle tomrommet etter News of the World har han utvidet sin andre store løssalgsavis, dagbladet The Sun , til å utkomme både søndager og hverdager. Han eier også de seriøse avisene The Times og The Sunday Times , og dertil The Times Literary Supplement , som ikke er kjent for de store tabloide grep.

Butikk for 200 milliarder

I sum betyr dette at Murdoch fortsatt kontrollerer en anselig del av den engelske pressen. Og om hans makt er avgjørende svekket på de britiske øyer, kan han leve med det, fordi hans engelske aviser utgjør ikke mer enn ca. 5 prosent av hele imperiet, med 1,6 milliarder dollar i omsetning siste regnskapsår, mot 32,7 milliarder dollar

(nær 200 milliarder kroner) for hele hans multinasjonale News Corporation .

I Murdoch-imperiet sett under ett utgjør presse i dag bare en mindre del. De største andelene av omsetningen kommer fra film og underholdningsindustri, særlig i USA, med filmselskapet 20th Century Fox som det mest kjente, og fra kabelfjernsyn, med amerikanske Fox News i front. Andre viktige forretningsområder er satellittfjernsyn, vanlige fjernsynsselskaper, digitale medier og forlag.

Murdoch utviklet tidlig sin strategi for ekspansjon: Han startet med papiraviser, og brukte mye av overskuddet han fikk fra dem til å investere i fjernsyn, film og nye medier.

Saftige historier om kjendisers intime liv ble av News of the World betraktet som den perfekte nyhetshistorie.

Stor i USA

I den senere tiden har de engelske avisene hans, en tidligere gullgruve, tapt penger. Det har han øyensynlig råd til, fordi inntektene fra andre operasjoner er så gigantiske. Tross tapene har ikke Murdoch mistet interessen for avisene. Det er til dels fordi han like fra utgangspunktet har vært en innbarket papiravismann, og dels fordi eierskapet av store og mektige aviser i alle år har gitt ham stor politisk innflytelse.

Det er ingen tvil om at Murdoch har hatt personlig tilfredsstillelse av å drive slike aviser og gjennom dem kunnet innta plassen som en aktør i det politiske spillet av første rang. Det har neppe gitt en personlighetstype som Murdoch den samme tilfredsstillelse å drive med distribusjon av filmer og kabelrettigheter. Derimot er underholdningsindustrien en storartet inntektskilde som kan bidra til å finansiere hans ambisjoner om innflytelse i samfunnet.I USA er foreløpig ikke Murdochs makt svekket. Tvert om spiller Wall Street Journal og i særklasse fjernsynsnettverket Fox og dets underbruk en toneangivende rolle på høyresiden i amerikansk politikk.

Fox News har kastet seg inn i presidentvalgkampen på republikaneren Mitt Romneys side med en rå kampanje mot president Obama. Den fremste politiske bloggen i USA, Huffington Post, omtaler redaksjonen i Fox som det republikanske partiets faktiske hovedkvarter for tiden. Det er kanskje en overdrivelse, men sier mye om den politiske profilen – og innflytelsen.

Avlyttede stjerner

Hva vi i dag ikke vet, er hvorvidt Murdochs innflytelse i USA kan bli svekket dersom avlyttingsskandalen fra hans engelske aviser sprer seg over Atlanterhavet. Blant de over 600 ofrene for straffbar avlytting som blir nevnt i etterforskningen er mange amerikanske kjendiser og filmstjerner, med Brad Pitt og Angelina Jolie i spissen. Derfor kan straffesakene mot Murdochs folk spre seg til det amerikanske rettsvesenet.

Blant de mest kjente ofrene i Storbritannia er fotballstjernen Wayne Rooney og den tidligere sjefen for fotballandslaget, Sven Göran Eriksson, i tillegg til fremstående Labour-politikere, filmstjernen Hugh Grant og kjente personligheter fra mange kanter av samfunnet.

Saftige historier om kjendisers intime liv ble av News of the World betraktet som den perfekte nyhetshistorie. Jo større kjendis, desto bedre løssalg. The Sun har samme nyhetskonsept.I mellomtiden har Murdoch tatt skritt for å skape økt distanse mellom seg selv og det britiske rettsvesenet. Han trakk seg denne uke fra styrevervene i sine britiske selskaper. Ettersom han heller ikke har britisk statsborgerskap, men har vært australsk og etter hvert også amerikansk borger, kan han håpe på å redusere noe av det pinlige søkelyset på seg selv og sin forretningsdrift i Storbritannia, og kanskje unnslippe noen ettersyn og avhør.

Korrupt pressekultur

Det bilde som etter hvert har avtegnet seg, er av en korrupt og kriminell pressekultur, der alle skrupler har vært fjernet i løssalgets tjeneste.

En del av de ansatte i News of the World synes å ha drevet sin straffbare virksomhet ganske systematisk, dels i form av lovstridig avlytting med hjelp fra egne eller innleide dataspesialister, dels ved å bestikke korrupte politifolk for å sikre seg salgbare opplysninger fra politiet.

Den andre sensasjonsavisen til Murdoch, The Sun, er også kommet i søkelyset. Det gjenstår å se om andre engelske sensasjonsaviser, utenfor Murdochs imperium, har ren samvittighet. Avlyttingsteknologien er blitt så enkel for folk med denne type teknisk innsikt at fristelsen til å bryte loven blir stor.