- Vi ville ha bygget mer dersom det var flere sentrale tomter tilgjengelig, sier direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

De fleste byggeklare tomtene i Oslo ligger utenfor sentrum, og dermed er de ikke så veldig interessante for de store utbyggerselskapene.

For utenfor sentrum er det færre som vil bo, konstaterer både Selvaag Bolig, Skanska og OBOS.

- Vi som utbyggere kan ikke styre hvor folk helst vil bo. Vi prioriterer selvsagt de områdene der interessen er størst. Akkurat nå vil folk helst bo sentralt i Oslo, sier direktør i Skanskas kommunikasjonsavdeling, Pål Syse.

Men i sentrum er det få tomter til salgs. Dermed stopper boligbyggingen opp.

Detaljstyring

I tillegg har byggtekniske krav ført til at nye prosjekter går saktere. Byggekostnadene og boligprisene har dermed skutt i været de siste årene. Utbyggerne sier de må ha et overskudd på 10 til 15 prosent for å sette i gang med et nytt boligprosjekt.

- I Søndre Nordstrand bydel og på Furuset er prisene på brukte boliger så lav at vi ikke kan konkurrere med bruktboligmarkedet med de prisene vi må ta for nye boliger, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

OBOS sier selskapet allerede har økt utbyggingstakten på flere av sine prosjekter.

Etter utbyggernes mening legger kommunene seg altfor mye opp i detaljer når de skal behandle nye boligprosjekter.

- Man må erkjenne at ikke alle kan bli hørt hele tiden, og derfor bør kommunene sette en grense for hvor lang tid de kan bruke. Fem år er altfor lang tid på å få en tomt regulert, sier Schumann.

Manglende helhetsplan

Nestleder i byutviklingskomiteen for Venstre, Espen Ophaug, kan ikke forstå at det ikke skal være attraktivt for boligutbyggere å bygge utenfor sentrum.

- Jeg er overrasket over at man ikke bygger ut selv om det kanskje ikke er like attraktivt som akkurat i sentrum, sier Ophaug.

Ifølge Ophaug er kommunen helt avhengig av at utbyggere bygger ut de tilgjengelige tomtene i Oslo.

- Vi er prisgitt utbyggerne, men vi kan ikke pålegge dem å bygge ut, sier han.

- Er det ikke noe kommunen kan gjøre for å få fart på boligbyggingen?

- Det er klart vi i kommunen kanskje ikke har vært dyktige nok til å lage helhetlige planer for hele områder i Oslo. Utfordringen er å skape nye områder som er attraktive for folk, også utenfor sentrum, sier Ophaug.

Han peker på at utbygging av kollektivtransport, barnehager, skoler og idrettsanlegg er noen av de viktigste tiltakene for å lokke flere ut av sentrum.

Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, ønsket i går ikke å kommentere saken.