Totaleksporten av varer økte med 15,5 prosent, mens fastlandseksporten og importen lå på samme nivå, i perioden mai 2011 til mai 2012. Handelsoverskuddet på 35,5 milliarder kroner, opp 45 prosent, skyldes høyere olje— og gasseksport, skriver Statistisk sentralbyrå.

Oljeeksporten utgjorde 29,3 milliarder kroner i mai, en oppgang på 22,6 prosent fra samme periode i fjor. Flere eksporterte oljefat, totalt 44,7 millioner, står for det meste av økningen.

— Oljeprisen falt kraftig fra april, men var fortsatt nesten 30 kroner høyere per fat i mai 2012 enn for samme tid i 2011, skriver byrået.

Påvirket av «Skrik»-salg

Petter Olsen solgte i mai Edvard Munchs «Skrik» på auksjon i New York for rundt 615 millioner kroner. Salget var stort nok til å påvirke handelsbalansen for fastlandet merkbart.

— I gruppen ferdigvarer var det eksport av kunst og antikviteter som førte til en oppgang på nærmere 600 millioner kroner. Det var salget av Edvard Munchs ”Skrik” som var hovedårsaken til oppgangen. Maleriet ble solgt på auksjon i utlandet, og ble inkludert i utenrikshandelen i mai med oppgitt salgsverdi på 615 millioner kroner, skriver byrået.