Blant 82 søkere er 12 kommuner plukket ut til treårige satsningen «Bustadetablering i distrikta». Blant dem er Balestrand i Sogn og Fjordane, og Granvin og Ullensvang i Hordaland.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har satt av 20 millioner kroner bare i år.

Laveste folketall noensinne

Det kommer godt med i Balestrand, som ifølge SSB aldri har hatt lavere folketall enn nå (1338).

— Jeg er veldig glad for at vi får være med. Det er på en måte overraskende når så mange hadde søkt, men jeg mente at vi hadde en sterk søknad. Utlysningen var skreddersydd vår situasjon, og vi kunne vise til at vi har prøvd å få til ting, sier næringssjef Johannes Sjøtun til bt.no.

Flere forsøk på å øke innflyttingen har mislykkes. At kommunen har Norges beste elever og vil gi bort gratis tomt til innflyttere, synes ikke å friste.

— Det er sammensatte årsaker som ikke er atypisk for en liten distriktskommune. Noe av forklaringen er frykt for å investere i bolig. Jeg kjenner mange familier som er ute etter hus, men de synes investeringen blir for stor, sier Sjøtun.

Ingen har slått til på tilbudet om gratis tomt. Kommunen lokket med tomt i en periode tidligere, og har prøvd igjen i år.

— En tomt i Balestrand er i utgangspunktet ikke så dyr likevel. Du sparer kanskje 150.000 kroner, mens det gjerne koster 4 millioner å reise et hus, sier Sjøtun.

Flere arbeidsplasser - liten nybygging

Antall arbeidsplasser i Balestrand økte noe fra 2008 til 2010, og utleiemarkedet er ifølge næringssjefen «ganske fylt opp». Samtidig har det vært lite nybygging.

Gjennom prosjektet håper Balestrand å få bygget ti nye hus, fem av dem med utleieenhet.— Nedgangen er en psykologisk faktor som ikke er helt god, men boligbygging vil automatisk generere litt optimisme, sier Sjøtun.

Han er ikke misunnelig på naboene Leikanger, som har fått mange offentlige arbeidsplasser, og Sogndal, der boligmarkedet blomstrer.

— De har litt mer gratis fra naturen. Vi ser positivt på at Leikanger har lykkes. Det offentlige har bestemt seg for at arbeidsplassene skal være der, og det er bedre enn at de er i Oslo, sier næringssjefen.

88 prosent eneboliger

Ullensvang og Granvin skal også få statlig assistanse. Det er Husbanken som koordinerer tiltakene.

— I Granvin etterspør yngre folk bolig. De opplever boligsituasjonen som en flaskehals. Boligmarkedet er lite dynamisk. Det er hele 88 prosent eneboliger, få tomter tilgjengelig og få gjennomgangsboliger, heter det i pressemeldingen fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Granvin har nå et lavere folketall enn i 1951, det første året i oversikten til Statistisk sentralbyrå, med 923 mot 1158.

Ullensvang har også hatt en lengre periode med nedgang i folketallet. Nå har utviklingen snudd i noen av bygdene i kommunene.

«Men markedet er preget av for mange eneboliger. De som ønsker å flytte dit vil bo sentralt i bygdesentrum, og der er det få hus ledige», ifølge departementet.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook