I august steg boligprisene med 2,9 prosent, sammenlignet med juli.

August er en måned som normalt viser sterk stigning i boligprisene, gjerne 2-3 prosent, etter en liten nedtur gjennom sommeren. Justert for slike sesongvariasjoner, steg boligprisene 0,7 prosent, altså noe sterkere enn vanligvis i august.

Det viser den månedlige boligprisstatistikken fra eiendomsmeglerbransjen. Tallene ble presentert mandag formiddag og er utarbeidet av Pöyry og Finn.no for Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF).

— Vi har hatt en prisstigning fra forrige topp, i august 2007, på 26 prosent. Og siden bunnen etter finanskrisen, i desember 2008, har vi hatt en prisstigning på 46 prosent, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF).

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris hittil i år er 7 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for hele 2011.

- Bensin på bålet

0,7 prosent sesongjustert stigning viser en prisvekst over normalen, men ikke mye over, mener EFF.

- Prisveksten var normal for august, men i øvre del av den korridoren for det vi kaller normalt, sier Terje Buraas i EFF.

De siste 12 måneder har prisene steget 8,1 prosent.

- Det er en høy vekst, og det er en høyere vekst enn vi ønsker oss, sier Buraas.

Boligprisveksten får god hjelp av mer enn tre år med svært lave renter på boliglån. Styringsrenten ligger nå på 1,5 prosent, og mange banker gir boliglån fra 3,5 prosent og oppover.

— I en slik situasjon gir lav rente bare bensin på bålet, når det man egentlig trenger er lett yr eller regn, sier Laugen.

Norske familier låner mer

Samtidig fortsetter gjelden i norske husholdninger å vokse - i enda litt høyere tempo enn før, viser mandagens ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

— Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2308 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 2295 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,2 prosent frem til utgangen av juli, opp fra 7,1 prosent måneden før, skriver byrået.

Det viser at norske familier lånte mer penger i august, og gjelden vokste i et litt større tempo enn forrige måned.

Eneboliger stiger mest

Eneboliger steg 6 prosent fra juli, og har steget 6,7 prosent siste år. Delte boliger, som rekkehus og tomannsboliger, steg 5,3 prosent fra juli og er nå 6,8 prosent over nivået fra august 2011. Leiligheter er blitt 1,7 prosent dyrere siden juli og 8,7 prosent dyrere siden august i fjor.

- Med avsluttet ferie er kjøperne for fullt tilbake i dette markedet, noe som gir flere omsetninger og høyere priser, sier Laugen.

— Mange har ventet med å legge ut sine boliger for salg til etter ferien. Dette gjelder ikke minst større boliger, men også i leilighetesmarkedet er det flere nye objekter ute til salgs. Vi registrerer samtidig at utbudet av bruktboliger i august måned har falt jevnt og trutt siden 2006, mens etterspørselen etter bruktboliger har økt. Dette fører naturligvis til økt prispress i boligmarkedet, sier Laugen.

I gjennomsnitt tok det i august 26 dager fra en bolig ble lagt ut på markedet til den ble solgt, som er to dager raskere enn i juli.

Hastigheten er høyest i Trondheim og Oslo, med 15 dager i gjennomsnitt.

Så langt i år er det solgt 55.143 boliger, sammenlignet med 53.648 boliger på samme tid i fjor og 49.651 boliger solgt pr. utgangen av august i 2010.

Peker mot videre vekst

I løpet av juli steg boligprisene med 0,8 prosent, korrigert for sesongvariasjoner, viste tallene som ble presentert 1. august.

– I fjor hadde vi en relativt sterk prisutvikling i august. I år hadde vi en forventet prisnedgang i juli, men den underliggende prisutviklingen var likevel positiv, først og fremst på grunn av høy aktivitet i leilighetsmarkedet i de store byene. Med relativt få nye objekter ute for salg, påvirket dette prisene positivt i juli. August-tallene gir oss en indikasjon på prisutviklingen de neste månedene frem mot jul, sier Laugen.

Han forventer en moderat prisvekst mot slutten av året.

Tormod Boldvik i NEF venter en flat prisutviklingen ut året.

Årsaker til dette er den sterke prisveksten vi har bak oss, og at det er en sterk vekst i antall boliger til salgs ute i markedet.

— 13.553 boliger lå ute til salgs på Finn.no ved utgangen av august måned. Dette er en betydelig økning fra forrige måned, og omtrent på samme nivå som i mai og juni, skriver meglerforeningen.

Finn.no er del av samme konsern som Aftenposten.