Administrerende direktør i Det norske oljeselskap, Erik Haugane, vil fratre som sjef i løpet av 2013, skriver selskapet i en børsmelding.

Han fyller 60 i februar neste år og dette skjer i henhold til en avtale mellom styret og Haugane som ble inngått i 2005.Styret vil nå starte arbeidet med å finne ny administrerende direktør, men Haugane vil fortsette i sin stilling til den nye lederen er på plass.

Største eier i Det norske oljeselskap er Aker Capital som igjen eies av Kjell Inge Røkke-dominerte Aker.

— Riktig tidspunkt

— Styret mener at det nå ved inngangen til et betydelig utbyggingsprogram er et riktig tidspunkt å foreta lederskifte på, sier styreleder Svein Aaser.

Styret vil søke etter en erstatter for Erik Haugane med mål om et skifte i løpet av 2013.

— Vi har tålmodighet til å bruke den tid som er nødvendig til å finne en som kan erstatte Erik Haugane, sier Aaser.

I henhold til avtalen fra 2005 som har vært rapportert i selskapets årsberetninger, vil Haugane ved fratredelse motta 70 prosent lønn fram til fylte 67 år, deretter pensjon i henhold til Det norskes vanlige regulativ.