- Oppdrett er folkemord

Indianerhøvding anklager norske oppdrettsselskaper. Nesten all oppdrett på Canadas vestkyst er norsk.