• FORNØYDE NØKKELPERSONER: Konserndirektør Birger Schønberg (til v.) og finanssjef Harald Reikvam sørget for at BKK Pensjonskasse i 2009 kjøpte seg kraftig opp i aksjer mens kursene var lave. Nå gleder de seg over børsutviklingen. Holder kursene seg på dagens nivå ut året, sparer konsernet over 100 millioner kroner i beregnet pensjonspremie for 2013. FOTO: Marita aarekol

Egen kasse gir billigere pensjon

God avkastning på aksjer medfører at BKK i år regner med å slippe å betale inn premie til pensjon for de ansatte. Det betyr over 100 millioner kroner spart i 2013.