• FUNGERER IKKJE SOM DET SKAL: I fjor opna kronprins Haakon Qatalum, verdas største aluminiumverk oppført i eit byggjesteg. i Doha, Qatar. FOTO: SCANPIX

Hydro vurderer erstatning

Hydro har driftsproblem ved det nye aluminiumverket i Qatar. Det har ikkje lukkast å få sett verket i full drift.