2013 ble nok et rekordår i Norges største cruisehavn. Til tross for en liten nedgang i antall skipsanløp, har aldri så mange som 453.372 turister steget i land på en av kaiene i Bergen i løpet av én sesong.

— Cruiseskipene blir stadig større, derfor gikk antallet cruiseturister opp selv med 12 færre anløp til Bergen, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.

Totalt var det 2187 cruiseskipsanløp i norske havner i fjor, og fra disse ble det registrert ca. tre millioner dagsbesøk fra cruisepassasjerer.

- Må bli flinkere

I 2013-sesongen klappet 310 cruiseskip til kai i Bergen, det er en nedgang på 12 skip. På landsbasis økte imidlertid antall anløp med seks prosent, og registrerte besøk fra cruiseturister på destinasjonene økte med 18 prosent.

Antallet cruiseturister gikk opp, selv med 12 færre anløp til Bergen.

Ole Warberg, reiselivsdirektør

— Vi er godt fornøyde med antall cruisegjester til Bergen i fjor. Det viser at veksten i bransjen fortsetter, noe som gjør at vi må bli flinkere til å dra veksler på denne turistformen, sier Warberg.

Kurser reiselivsnæringen

Reiselivsdirektøren tror det er mye å hente på at aktørene i hele reiselivsnæringen tenker nytt og legger til rette for å utnytte potensialet i cruisetrafikken bedre.

— Det kan helt sikkert skapes nye produkter - både med tanke på opplevelser, organisering og transport.

I disse dager arrangerer Innovasjon Norge et kurs for reiselivsnæringen i Hordaland om hvordan man kan lage attraktive pakker for cruisegjester. Bakgrunnen er at den raske økningen i cruiseturismen har endret mye av hverdagen for norsk reiselivsnæring.

Cruisestart i februar

— Vi arbeider med en ny strategiplan som forhåpentlig vil gi besøkende cruiseturister enda flere positive opplevelser under oppholdet i Bergen. Det vil samtidig sikre turistnæringen økte inntekter, sier reiselivssjefen.

Cruisesesongen bli stadig utvidet. I år ventes første cruiseskip, Bahamas-registrerte «Saga Sapphire» til Bergen 27. februar. Ifølge foreløpige lister fra Bergen og Omland Havnevesen blir siste anløp 8. november - med «Marco Polo».

cruiseanløp Bergen.pdf
knut hjortland