En oversikt VG har gjort av lønns— og bonusutviklingen for toppsjefene i Statoil, Telenor, Kongsberg Gruppen, DNB, Norsk Hydro og Yara fra 2007 til 2011, viser at toppenes inntekter økte langt mer enn i samfunnet for øvrig fra 2010 til 2011. Lønnsøkningen var 17,56 prosent, og i gjennomsnitt tjener de seks mennene 8,7 millioner kroner.

Hydro-sjef Svein Richard Brantzægs lønningspose vokste mest, med 3,5 millioner kroner til en årslønn på 9,3 millioner. Inntektshoppet var på solide 60 prosent.

Statoil-sjef Helge Lund tjente over 12 millioner kroner i fjor etter 11 prosents lønnsøkning fra året før. Siden 2007 har økningen vært 52 prosent. Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas økte lønna med 26 prosent fra 2007 til 2011.

For den gjennomsnittlige arbeidstaker har lønna økt med 19,7 prosent på disse fire årene.

DNB-sjef Rune Bjerke har på sin side hatt en inntektsøkning på 16 prosent i perioden, altså mindre enn folk flest.

Nærings- og handelsminister Trond Giske ser alvorlig på at de statlige lederlønningene ser ut til å øke langt mer enn den jevne lønnsveksten.

— Vi har ennå ikke gått gjennom og sett samlet på utviklingen i de statlige selskapene. Det vil vi gjøre, sier Giske til avisen.