En valgseier for president Barack Obama i november avhenger av at økonomien fortsatt bedrer seg. De siste ledighetstallene forteller at det går for sakte fremover.

Mer dramatikk i eurosonen som svekker USAs økonomi, kan styrke utfordreren Mitt Romney. Og det er ikke bare valget i Frankrike som bidrar til dét. Det samme kan en si om valget i Hellas.

Lite kjent

François Hollande debuterer på den internasjonale arena nesten bare timer etter at han har overtatt presidentpalasset 16. mai. Først er det G8-toppmøte på Camp David i Maryland. Der blir den økonomiske krisen det dominerende tema. Deretter er det NATO-toppmøte i Chicago.

Utenrikspolitikk, med unntak av krigen i Afghanistan, har knapt vært tema i den franske valgkampen.

På NATO-møtet vil Afghanistan bli den dominerende saken, sammen med det såkalte rakettskjoldet. Til Chicago kommer Hollande med et valgløfte om å trekke de franske soldatene ut av Afghanistan raskere enn det Frankrike tidligere har sagt i NATO-sammenheng.

Splitter NATO?

Militært er det franske bidraget ikke så stort at det gjør noen vesentlig forskjell. Men politisk vil et splittet NATO-toppmøte ikke være det verten eller andre ønsker seg. Målet har vært at NATO gikk inn i dette sammen og skal trekke seg ut sammen. Dette kan Hollande ødelegge, men på den annen side har den folkelige støtten til denne krigen forvitret. Også i USA sier nå 77 prosent av de spurte i en fersk måling at de vil ha USAs soldater ut allerede i år og bare la spesialstyrker og instruktører bli igjen.

En betydelig aktør

Frankrike er med sin militære styrke og sitt faste sete i Sikkerhetsrådet en viktig internasjonal aktør. Avtroppende president Nicolas Sarkozy har vært minst like mye propell internasjonalt som han har vært nasjonalt. I USA ble han tidvis møtt med betydelig skepsis. Han ble gang på gang minnet om at det er handling og ikke store ord som bygger allianser. Det er få aktører på den internasjonale arena som har vært så opptatt av å sole seg i glansen fra Obama som Sarkozy.

Sarkozy har altså vært opptatt av å spille en internasjonal rolle, og han klarte det blant annet med Libya-aksjonen. Hollande kommer med en lavere profil. Det kan sikkert bli tatt vel imot både ute og hjemme. Men han representerer, ubeskrevet som han er, en usikkerhetsfaktor.

Det en nok frykter mest i Det hvite hus, er at hans innenrikspolitikk på kort sikt skal utløse en forverret situasjon i eurosonen og dermed indirekte svekke USAs økonomi.

Det kan bidra til at Barack Obama blir den neste presidenten som feies ut av embetet som følge av den økonomiske krisen.