-Dette er min siste generalforsamling. Det har vært en stor ære og en udelt glede å samarbeide med ledelsen og organisasjonen i Telenor. Jeg er imponert over Telenor, som har høy kompetanse, en sterk kultur og er forandringsvillig. Takk for meg, sa Norvik til forsamlingen.

Avskjedshilsenen ble møtt med applaus fra de fremmøtte.

— Jeg registerer at man får applaus når man går, men ikke når man kommer, sa Norvik med et smil etter generalforsamlingen.

- Krevende

Norvik sa også at det har vært en krevende jobb å være styreleder i Telenor, som opererer så bredt og i så mange markeder.

Han påpekte også så vidt hans syn på den statlige eierstyringen i forbindelse med salget av TV2-aksjene, som var foranlednignen til at Giske uttrykte mistillit til Nrovik.

Leder i bedriftsforsamlingen Jan Erik Korssjøen fikk også applaus da han takket for seg. Han valgte å trekke seg fordi han ikke likte Giske fremgangsmåte da han valgte å fjerne Norvik.

54 mrd. i utbytte

Novik peker også på at Telenor både har levert gode økonomiske resultater og gjort det bra på børsen.

Samtidig ble det trukket frem at Telenor siden børsnoteringen i 2001 har gitt aksjonærene et utbytte på 54 milliarder kroner. I og med at staten eier 54 prosent, betyr det at det har rullet inn rudnt 28 millairder kroenr i statskassen i utbytte fra Telenor.

Generalforsamlingen vedtok da også et rekordhøyt utbytte for 2011 på 7,9 milliarder kroner

-Kjempetragisk

Norvik var ellers opptatt av de enorme problemene Telenor har i India.

Telenor står i fare for å tape mer enn 16 milliarder kroner i India etter at selskapet i februar ble fratatt mobillisensene i landet. Siste håp er en reddende hånd fra den indiske regjeringen.

- Det er kjempetrist og kjempetragisk hvis Telenor må forlate India. Styret gjorde en meget grundig jobb med å vurdere om vi skulle gå inn i India. Dette var umulig å forutse.

Beslutningen om Telenros kal forlate India kan bli den første saken den nye styrelederen i Telenor, Svein Aaser, må ta tak i. Aaser vil høyst trolig bli valgt av bedriftsforsamlingen onsdag kveld.

- Har du noen råd til din etterfølger?

— I så fall vil jeg si det til ham selv og ikke til Aftenposten.

- Er han et godt valg som styreleder?

— Valgkomiteen i Telenor gjør alltid en god jobb.