• Godt nytt, sier Sigrun Vågeng, leder for de kommunale arbeidsgiverne utenfor Oslo, om skissen til løsning på lønnsoppgjøret som nå er lagt frem for LO og Akademikerne i Oslo.

— Hvis det er lagt frem en skisse til løsning på oppunder 4 prosent, må det få konsekvenser for resten av lønnsoppgjøret, sier administrerende direktør Sigrun Vågeng i kommunenes organisasjon KS.

Vågeng har ikke sett skissen, og understreker at hun vil se den før hun gir sin endelige kommentar. Men ut fra opplysningene Aftenposten kan gi om innholdet, er hun positiv.

De kommuneansatte utenfor Oslo, som forhandler med KS, har sammen med de statsansatte vært i streik siden torsdag i forrige uke. Oslo, som er eget tariffområde, endte i streik fra i morges, men bare de organiserte i Unio og YS.

Akademikerne og LO/Fagforbundet i Oslo fortsatte meglingen.

Som Aftenposten meldte i 17-tiden, er det nå lagt frem en skisse til løsning mellom Oslo kommune og LO og Akademikerne. Det innebærer at meklingsmannen ser en mulighet til å komme i mål uten streik i to av fire hovedsammenslutninger i Oslo.

Om kort tid vil det bli klart om de to fagforeningene sier ja til skissen.

Vågeng i KS sier et klart ja til en ramme på oppunder 4 prosent.

Skissen innebærer også en klausul om reforhandling dersom lokaloppgjørene i industrien blir spesielt gode.

Vågeng er åpen for en slik klausul, men vil se formuleringene før hun gir sin støtte til en klausul om nye forhandlinger.