• Det føles som et rett valg. I oljebransjen er det stor usikkerhet. I bygg og anlegg virker fremtiden langt tryggere, sier Eva Kathrine Frøisland (30).

Et par år etter at hun startet som ingeniør i oljeserviceselskapet Aibel kom de første signalene om at bransjen var på vei ned fra toppen. Selskapet skulle nedbemanne med 230 ansatte.

Tok kontroll

— Selv om jeg ikke følte min egen jobb var i direkte fare, blir du som nyansatt mindre trygg når slikt skjer. Jeg besluttet å ta kontroll over situasjonen selv og søkte jobber i andre bransjer, forteller Frøisland idet hun sjekker at grunnarbeidet rundt det nye bossuget i Bergen går som planlagt.

Valget falt på Veidekke da hun søkte seg bort fra oljesektoren. Hun er stasjonert som prosjektingeniør på det som heter BIR Nett, Terminal Jekteviken i Dokken.

— Det er nok av utfordringer her. Nå er jeg også blitt assisterende anleggsleder på jobben vi utfører for BIR i Dokken. For meg virker det spennende å fortsette i byggebransjen, selv om det ikke er mulig å spå hvordan tidene blir fremover.

Vanskelig å leve med

— Hva tenker du når det kommer meldinger om at nedturen i offshorebransjen fortsetter?

— Det føles riktig å ha valgt en annen vei. Aibel var en flott arbeidsplass, men det må være vanskelig å leve med usikkerheten over tid. Jeg husker at noen av oss drev galgenhumor når de første meldingene kom, mens andre taklet situasjonen ved å bli mer innesluttet. Det må være vanskelig å ha det slik i en lengre periode, sier Eva Kathrine Frøisland.

Gikk opp i grunnlønn

— Hva med lønnen? Det blir sagt at dere som kommer fra oljen og over i «vanlige» jobber må gå mye ned i lønn?

— Det ble ikke tilfelle for min del. Grunnlønnen min gikk faktisk betydelig opp, samtidig som tilleggene jeg hadde ved offshorejobbing forsvant. Totalt sett blir lønnen min omtrent den samme.

Hun forklarer at de oljelønningene det snakkes mye om, avhenger av hvilken jobb du har.

— Dess nærmere brønnen du jobber eller høyere du kommer deg opp i systemet, jo høyere lønn har du. En god del avhenger av hvor mye offshorejobbing det blir, sier Frøisland.

Blir kamp om jobbene

— Hvor lett er det for andre ingeniører å få jobb i for eksempel anleggsbransjen, som du selv fikk?

— Det blir nok flere om jobbene etter hvert som tallet på nedbemanninger i oljesektoren øker. For meg som var utdannet byggingeniør gikk det egentlig lett. Men det er klart at noen må lære seg litt andre ting enn det de har vært vant til i oljesektoren når de går over i en annen bransje.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Vestenfjelske merker at det er større pågang fra ingeniører i oljesektoren som vil over i andre bransjer.

Kommer ny bølge

— Vi har vært i kontakt med Nav og Hordaland Olje og Gass for å se på mulighetene. Den første puljen ingeniører som er blitt ledige i oljesektoren her vest, er fanget opp av markedet. Spørsmålet er om det kommer en neste bølge der vi må ha andre, mer systematiske tiltak for å få dem inn i andre bransjer. Selv om hver enkelt bedrift tar seg av nødvendig opplæring for sine nyansatte, kan det være effektivt med et felles system der noen kurses for å være rett rustet til arbeid i andre sektorer, der de må forholde seg til andre krav og regelverk, sier direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.

— Hva med lønnsnivået?

— Mange må nok venne seg til en lønn som ligger en tredjedel under det de har vært vant til fra oljebransjen. Samtidig er det som regel snakk om mer normal arbeidstid enn for dem som eksempelvis jobber offshore, sier Moxnes.

Ingeniør Frøisland bytter vernesko med støvletter i det hun tråkker over terskelen til kontorbrakken ved siden av anlegget i Dokken.

— Når jeg jobber i et slikt prosjekt blir det en god veksling mellom å være ute og inne. I min forrige jobb var det kanskje flere dager inne. Uansett føler jeg at oppgavene her er like spennende, samtidig er det veldig godt å leve uten den usikkerheten som nå preger oljebransjen.