I de 17 eurolandene falt bruttonasjonalproduktet (BNP) med 0,3 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor, bekrefter offisielle tall fra Eurostat.

For hele 2011 under ett vokste eurosonens BNP med 1,4 prosent, ifølge de nye tallene. Det er dermed en nedjustering av tidligere anslag på 1,5 prosent.

— Euroområdet er nå inne i en mild resesjon, sier økonomikommissær Olli Rehn.

Resesjon vil si negativ vekst i minst to kvartaler på rad. (©NTB)