Mens Twitter mener at brukerne eier sine egne meldinger, eller tweets, og personlig informasjon du har gitt til det sosiale mediet, er en domstol i New York uenig.

Domstolen har krevd å få utlevert informasjon om amerikaneren Malcolm Harris, som ble arrestert under en demonstrasjon under Occupy Wall Street-opprøret i fjor. Siden tidlig i år har saken rast i domstolen: Twitter har klaget på vedtaket, domstolen har avvist klagen, og Twitter har klaget på ny. Det skriver nettstedet CNBC.

Får store konsekvenser

Dersom domstolen skulle få siste ordet, vil det ha store konsekvenser for rettighetene til personlig informasjon for Twitters millioner av brukere, men også for andre sosiale medier, som Facebook.

Twitter vil kunne komme til å måtte utlevere personlig informasjon, tweets som er blitt slettet og dessuten lagrede utkast.

Twitter fremholder at brukerne eier sine egne tweets. Brukervilkårene gjør det klart at brukerne eier innholdet de poster på det sosiale mediet. Dermed har Twitter også rett til å avvise henvendelser fra domstolene om utlevering av brukerinformasjon og slettede meldinger, som ikke er offentlige. Ifølge det sosiale mediet bør Twitter-kontoen ha samme personbeskyttelse som en e-postkonto.

Men domstolen i New York er av en annen oppfatning.

— Har gitt fra seg rettighetene

— Twitter har en åpen form for kommunikasjon. Brukeren gir Twitter lisens til å distribuere informasjon til hvem som helst og av den grunnen det sosiale mediet ønsker, skriver dommer Matthew A. Sciarrino Jr. i domstolens avgjørelse fra april.

Domstolen mener derfor at det er selskapet Twitter, og ikke brukeren selv, som har rettighetene til det som sies på Twitter.

Det endelige utfallet av rettstvisten vil sannsynligvis ikke være klart før neste år. Denne uken påklaget Twitter saken til New Yorks høyesterett.

— Twitter-brukere eier sine egne tweets. De har rett til å bekjempe ugyldige forespørsler fra myndigheter, og vi fortsetter med å stå med dem i denne kampen, twitret Twitters advokat, Ben Lee, i går.