Det viser kvartals— og halvårsresultatet meieriet la frem onsdag.

På ett år krympet driftsresultatet til meieriets norske avdeling fra 576 til 402 millioner kroner, viser tall fra årets første halvår. Samtidig økte inntektene marginalt - med 40 millioner kroner.

Stadig færre med melkebart

En av årsakene er at nordmenn drikker mindre melk. Det siste året har salget av melkekartongene gått tilbake. Når økt konkurranse plusses på, fører dét til en større tilbakegang hos Tine enn for markedet totalt i melkesalget.

Samtidig mesker vi oss i søtere og fetere drikke— og matvarer. Salget av iskaffe, fløte, rømme og ferske oster økte. Men det gjorde også slankealternativet - salget av mager cottage cheese i mai bidro sterkt til veksten i meieribaserte matlagningsprodukter i årets annet kvartal, skriver Tine.

Har tapt kundeavtaler

Mens Tines internasjonale virksomhet går fremover, taper konsernet som helhet penger sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektene går tilbake fra 4,845 til 4,782 milliarder kroner i årets annet kvartal. Driftsresultatet faller samtidig fra 380 til 269 millioner kroner.

Konsernet har tapt kundeavtaler og fått økt konkurranse fra andre leverandører til storhusholdninger som hoteller og restauranter, og taper derfor inntekter.

Oppstart av nytt meieri på Jæren i Rogaland og lager på Kalbakken i Oslo har også ført til dobbel drift og økte personalkostnader, noe som trekker driftsresultatet ned.