Norge og nordmenn lever på den grønne gren, mens våre europeiske venner sliter mer enn på mange tiår. Tryg-sjef Morten Hübbe mener det finnes elementer i norsk økonomi som gir grunn til bekymring.

Morten Hübbe er nokså fersk konsernsjef i selskapet. Før helgen var han på signingsferd for å vise seg frem for sine norske ansatte. Han tar imot Aftenposten i selskapets lokaler rett utenfor Oslo.

- Vi har halvparten av vår virksomhet i Danmark og halvparten i Norge. Og med ett bein i hver leir er vi svært interessert i at norsk økonomi går best mulig, slår han fast.

Han kaller dagens forskjeller mellom norsk og dansk økonomi som «nesten surrealistiske».

Høy lønn i Norge

- Mens man i Danmark har økende arbeidsløshet og kostnadskutt i bedriftene, har man i Norge nærmest et drømmescenario. Alt går riktig vei, og det er vel ingen i Europa som ikke kunne tenke seg å bytte med situasjonen i Norge akkurat nå. Dette gir også en sterk krone.

Men akkurat derfor retter Hübbe en varslende pekefinger mot et fenomen som han mener kan ødelegge for Norge.

- Lønningene i norske eksportbedrifter øker med 4 prosent årlig, mens lønnsutviklingen hos deres konkurrenter nede i Europa er null. Dette svekker over tid konkurranseevnen til de norske selskapene, og det gir noen bekymringsrynker i pannen, sier han.

Høye lønninger og sterk krone er begge deler med på å svekke konkurranseevnen til bedrifter som eksporterer. Altså selskaper som ikke lever av å selge til nordmenn og oljeindustrien.

Kan gi bakrus

Blir det for dyrt å drive eksport fra Norge, kan det bli nedleggelser og oppsigelser. For en svært struttende norsk økonomi mener han dette kan gi en bakrus mange kanskje ikke tenker over.

- Psykologi er noe finstilt, og det skjer noe med en når man ser at naboen mister jobben, sier Hübbe.

Når han er bekymret for psykologien og mentaliteten i det norske folk, er det fordi han mener mye av problemene som har rammet EU, skyldes mentaliteten til folk flest.

- Folk i Norge kjøper fortsatt ny bolig før de selger, fordi man har tro på at det er lett å selge. Men det kan snu. Tidligere var det mulig å selge boliger nedover i Europa på kanskje 14 dager. I dag tar det over et år, og andre vil oppleve at det ikke er aktivitet i markedet i det hele tatt, legger han til.

Boligpriser kan falle

Hübbe mener også å se tendenser blant eiendomsutviklere i Norge, som han så nedover i Europa før finanskrisen. Han mener veldig mange nå satser på å bygge eiendomskomplekser for å selge videre med profitt.

Men så skjer det at folk mister jobbene sine, og at de kanskje kutter forbruket med 5 til 10 prosent. Det gir tregere marked og lavere priser. Da skjer det noe med mentaliteten, da også, mener han.

- Jeg håper vi kan unngå at dette skjer i Norge, men det er noen gule lamper som lyser, sier Hübbe og tenker særlig på høye boligpriser.

Norge var på vei inn i en slik spiral i 2009 og deler av 2010, der boligprisene stagnerte og omsetningen av boliger bremset opp. Men så lenge arbeidsledigheten var stabilt lav og rentene ble værende lave, snudde tendensen igjen. Nå er det kraftig vekst i boligmarkedet.

- Det er imponerende. Rett og slett. Men spørsmålet er om man kan beholde aktiviteten på et så høyt nivå som i dag, eller om konkurranseevnen vil rammes, avslutter Hübbe.