Målinger viser funn av radioaktive partikler i luften over Tsjekkia de siste dagene, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Det skal også ha vært gjort lignende funn andre steder i Europa.

Mengdene av radioaktivitet skal ifølge IAEA ikke utgjøre en helserisiko.

Tsjekkiske myndigheter informerte atomenergibyrået om funnene.

— Ikke fra Fukushima

Det er foreløpig uklart hvor partiklene stammer fra, men IAEA mener at de radioaktive partiklene ikke kommer fra det ødelagte kjernekraftverket Fukushima i Japan.

— IAEA mener de nåværende målte nivåene av jod-131 ikke utgjør noen helserisiko for befolkningen og ikke er forårsaket av ulykken på Fukushima-kjenekraftverket, heter det i en uttalelse fra atomenergibyrået.

Ber om assistanse

Det tsjekkiske strålevernet sier at det har funnet spor av det radioaktivet stoffet ved en rekke målestasjoner siden slutten av oktober, og informerte IAEA for å få assistanse i arbeidet med å finne kilden, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tsjekkiske myndigheter mener de radioaktive partiklene ikke stammer fra et kjernekraftverk, og sikkerhetssjefen for det tsjekkiske stålevernet, Dana Drabova, mener kilden må være å finne i utlandet.