Foretaksstraff til Rocksource

Finanstilsynet har ilagt det bergenske oljeleteselskapet Rocksource et straffegebyr på nesten 75.000 kroner.