• IKKE MIN AVTALE: - Etterlønnsavtalen vi skrev i 2010 var en videreføring av den avtalen Klakegg hadde fått av det forrige styret. Betingelsene var da ikke noe tema. Klakegg hadde jo allerede en avtale, sier styreleder i Sparebanken Vest, Trygve Bruvik. FOTO: Leif Gullstein

Krangler om ansvar for Klakegg-pakke

Den oppsagte toppsjefen i Sparebanken Vest, Stein Klakegg, (56) fikk i pose og sekk. Nå krangler dagens styreleder Trygve Bruvik med sin forgjenger Pål W. Lorentzen om hvem som var julenissen.