Samlet tap: 693 mill.

Etter nesten fem og et halvt år er boet etter riggselskapet Ability Drilling avsluttet.