• MER AV DETTE: Norsk Industri frykter de økte fraktkostnadene med sjøtransport som EUs svoveldirektiv vil medføre. Foruten økte kostnader for norske eksportører og forbrukere, tror de en større del av godstrafikken i Norge vil gå over til å bli landbasert. Stikk i strid med myndighetenes tidligere uttalte målsetning.

Fra nyttår kan det komme 100.000 nye vogntog på veiene

Nytt EU-direktiv vil gjøre det dyrere å frakte last til sjøs.