• MERKER TRYKKET: Hans Martin Moxnes i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Vestenfjelske opplever allerede økt interesse. - Under utdanningsmessen for yrkesfagene var det mange flere forespørsler og økt nysgjerrighet overfor bransjen vår. Det gjelder ikke minst foreldre som har fått med seg omstillingene som skjer, sier direktøren.

Gir høye lønninger skylden for oljekutt