Frykten er at landet skal rase utfor det som kalles skattestupet, eller «fiscal cliff» på engelsk. Med mindre Kongressen i Washington handler raskt etter tirsdagens presidentvalg, kan kutt på rundt 600 milliarder dollar eller nesten 3.500 milliarder kroner slå inn fra årsskiftet.

— Hvis ikke USA løser problemene med skattestupet, kan både den amerikanske økonomien og verdensøkonomien som helhet bli rammet hardt. Derfor kommer alle landene i G20 til å be amerikanerne om å gripe besluttsomt inn, sa Japans sentralbanksjef Masaki Shirakawa mandag.

Skirakawa var en av deltakerne på G20-møtet i Mexico by, der finansministre og sentralbanksjefer fra gruppens medlemsland var samlet. På dagsordenen for møtet sto blant annet krisen i eurosonen og faren for et økonomisk tilbakeslag i Japan.

Det var ventet at Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble og sentralbanksjef Jens Weidmann ville bruke G20-møtet til å kreve nye tiltak for sterkere offentlige finanser og lavere budsjettunderskudd i medlemslandene.

Møtet avsluttes tirsdag.