Mens det til nå har vært snakket om mulige norske kjøpere, kan Aftenposten i dag fortelle at finsk-britiske interesser nå snuser på det norske regionalselskapet:

Flyselskapet Flybe bekrefter overfor Aftenposten at man ser på mulighetene som har åpnet seg etter at SAS nå er blitt tvunget til å selge Widerøe:

- Vi leter hele tiden etter muligheter for å ekspandere i Skandinavia, Norden og de baltiske landene. Vi vil nå se på mulighetene som har oppstått i Norge når Widerøe nå er til salgs, skriver selskapets PR-sjef Liz Sheridan i en melding til Aftenposten.

Det finske flyselskapet Flybe snuser på Widerøe.
Wikipedia

Vil vokse

Selskapet har det travelt med å vokse, og dets store ambisjoner viser seg også tydelig i siste halvårsrapport der ledelsen gjør det klart at selskapet er aktivt ute i markedet for å lete etter områder det kan vokse i.

Flybe Finland er allerede er inne på det norske markedet med daglig rute mellom Oslo og Bromma-flyplassen utenfor Stockholm. Selskapet skriver i sin halvårsrapport at ytterligere vekst bl.a. skal skje gjennom samarbeid med såkalte flag carriers, nasjonale flyselskap.

- Etter min mening vil dette være en god løsning for Widerøe fordi Flybe allerede finnes i markedet og har en drift som ligner mye på den Widerøe har i dag, sier den danske flyanalytikeren Ole Kirchert Christensen til Aftenposten.

Kan finansiere kjøp

Flybe Finland driver både med regulær kommersiell rutetrafikk i egen regi, i tillegg til at det opererer kontraktsruter i Finland og i de baltiske landene. Selskapet har også et betydelig innslag av Dash 8-fly, samme flytype som Widerøe opererer med i Norge.

Christensen sier at selv om Flybe Finland, som ble startet i fjor, ikke regner med å gå med overskudd før neste år, vil det ha god tilgang til kapital for å gjennomføre et kjøp av det norske selskapet.

Britisk og finsk

Selskapet har sitt utspring i det engelske flyselskapet Flybe, som markedsfører seg som størst i Europa på regionalfly. I fjor etablerte man en finsk avlegger i samarbeid med det nasjonale flyselskapet Finnair og oppkjøp av regionalflyselskapet Finnish Commuter Airlines. Det er dette selskapet som har fått navnet Flybe Finland, og som Christensen mener formelt vil stå bak et kjøp av Widerøe.

- Selskapet driver allerede rutesamarbeid med andre nasjonale flyselskaper, bl.a. Finnair og Air France, og kunne gjøre akkurat det samme med SAS i Norge, mener Christensen. Regionalflyselskap opererer med mindre fly og kortere ruter enn de flyselskapene som opererer med større flytyper.Christensen ser få andre alternativer til Flybe. Også hans analytikerkollega Jacob Pedersen i danske Sydbank tviler på at det blir særlig kamp om Widerøe:

- Widerøe er riktignok et flyselskap som tjener penger, men det er også et selskap som ikke passer så godt inn i mange andre selskaper. Det er et nisjeselskap med små fly og et rutenett i nordlige deler av Norge, sier Pedersen. Han tror ikke det vil være mange som vil konkurrere om selskapet.

SAS presses?

Analytiker Hans Erik Jacobsen i First Securities tror derimot at det vil være god interesse for Widerøe.

— Det er et regionalt flyselskap med god lønnsomhet, sier Jacobsen. Han tror det er mest nærliggende at selskapet får norske eiere. Trolig vil salget først bli avgjort i løpet av 2013, ifølge analytikeren, som ikke vil spekulere i hvilken pris SAS vil kunne oppnå.

Den eneste grupperingen som har gått offentlig ut med sin interesse, er ansatt grupperingen i Widerøe med flykaptein Ola O.K. Giæver jr. spissen. Sammen med en investorgruppe har han lagt frem planer for å overta selskapet.

Med 30 år bak spakene i Widerøe jobber Giæver jr.døgnet rundt for at de ansatte skal bli flyselskapets nye eiere.

— Av mine 1350 kolleger er det ingen som har sagt at de ikkeer interessert. Det forberedes nå aksjepakker, der inngangsbilletten skal bliså lav at alle kan være med, sier han.

Planene for å overta Widerøe sammen meden stor investorgruppe. Giæver vil ikke si hvem dette er, unntatt at den ernordnorsk, vil jobbe for hele distrikts-Norge og bør bli stølrste eier.

På flyplassen i Tromsø blir Giæver ogkollega Torleif Larsen mottatt med skuldeklapp og oppmuntrende tilrop.

Begeistret

— De ansatte bør få overta. Ingen vetbedre enn dem hvordan et slikt flyselskap skal driftes, sier Jan Lidvar Klokkfra Sykkylven og Egil Nyrud, bosatt i Colombia. Begge jobber på etoffshorefartøy utenfor Hammerfest, og har brukt flyselskapet mye.

I avgangshallen treffer destortingspolitiker Frank Bakke-Jensen (H) fra Finnmark. Han sitter inæringskomiteen, og roser statsråden for at han tok et politisk ansvar forWiderøe.

  • Høyre er begeisteret for at ansatte fåreierskap. Kolo Veidekke er blitt et forbilde for slikt, her eier de ansatte, ogdriften går svært bra, sier han.

Bakke-Jensen mener det bør åpnesfor skattelette for ansatte som vil kjøpe aksjer i egen arbeidsplass.

Flykaptein Ola O.K. Giæver jr. har selvlang fartstid som investor, og stiller seg nå i spissen for de ansatte som vilbli eier. For han er det viktig at eierskapet blir norsk, og aller helst solideeiere fra distrikts-Norge.

Vil ha dokumentasjon

  • At SAS har sagt at Widerøe skal selges,betyr at vi er på banen. Vi vil nå kreve å få ut viktig dokumentasjon. Blantregnskapet for i fjor, og hittil i år, forretningsplaner, inngåtte interneavtaler, samt oversikt over hvilke avtaler som er gjort for fremtiden.

— Vi vet at SAS ønsker samarbeid med”nye Widerøe”, og det er selvsagt vi som potensiell ny eier interessert i. Dablir det fortsatt mulighet for gjennomgående billetter og andre fordeler, sierGiæver. Han påpeker at Statens kjøp av flytjenester hos Widerøe er viktig,dette utgjør ca 260 millioner kroner i året.

  • Staten vil også i fremtiden være enbetydelig, god og viktig kunde, sier Giæver.

Etter det Aftenposten kjenner til er DnBen sentral partner for Widerøe-ansatte som vil overta selskapet. Også tidligerekonsernsjef Bård Mikkelsen er med, det samme er tidligere luftfartsdirektørOtto Lagerhus og høyesterettsadvokat Bjørn Eidem, som har sittet både i SAS ogWiderøes styrer.

Gamle kjente

En annen mulig kjøper er transportselskapet Torghatten, med hovedkontor i Brønnøysund. SAS og Torghatten er ikke ukjent med hverandre. Da SAS overtok hele eierskapet til Widerøe i 2002 var en av selgerne Torghatten. Og da SAS solgte SAS Flybussen for tre uker siden. Hvem kjøpte? Jo, Torghatten-selskapet Norgesbuss AS.