Ap og SV mener næringslivet må gå i seg selv og heve forskningsnivået. NHO/Abelia og Høyre mener regjeringen må på banen og bedre ordningene.

Arbeiderpartiets Marianne Aasen synes det blir for enkelt for næringslivet å beskytte seg bak unnskyldninger som at det er ulike næringsstruktur i Norge enn i mange andre land, og at det derfor er lite forskning.

Hun mener næringslivet må gå i seg selv og forske mer for fremtiden. Spesielt mener hun Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas bør se seg i speilet.

Utfordrer Telenor

— Det er risikabelt og dristig å kutte forskningen så mye som Telenor har gjort. Det holder ikke å si at det har blitt en annen ansvarsfordeling i telesektoren. Telenor skiller seg ut på en uheldig måte, sier Aasen som leder Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Hun mener internasjonalisering og fysiske klynger som bidrar til mer samarbeid er veien å gå for å løfte næringsrettet forskning og få opp flere småbedrifter. Hun påpeker at det var sentralt for utviklingen av Silicon Valley, og også svenske Kista Science City - som Aftenposten omtalte mandag.

— Visjonene var omtrent de samme for IT Fornebu som for Kista. Kisten lyktes, mens IT Fornebu ikke gjorde det. Hovedårsaken til det er at det ble politisk maktkamp i Norge, sier hun.

- Næringslivet svikter

Også SVs næringspolitiske talsmann Alf Holmelid mener det er kritisk for norsk næringsliv og økonomi at næringslivet satser så lite på forskning.

Vi må også øke den offentlig finansierte forskningen, men det er primært næringslivet som svikter. Det må de ta inn over seg og ikke bare skylde på staten, sier Holmelid som mener listen av unnskyldninger fra næringslivet er lang.

- Næringslivet har unnskyldt seg med at vi har en bransjestruktur der det er vanlig med lite investering i forskning. Dette må ikke bli en sovepute. Vi har et kostnadsnivå som krever høyere spesialisering og mer kunnskapsinnhold i produktene også i slike bransjer.

Abelia, NHOs avdeling for kunnskapsindustri, mener at regjeringen har en jobb å gjøre.

— Det er en gåte at regjeringen ikke satser målrettet på ordninger som har vist seg å ha stor effekt, som for eksempel BIA-programmet (brukerstyrt innovasjonsarena) og SkatteFUNN, sier innovasjonspolitisk rådgiver Daniel Ras-Vidal i Abelia.

Han påpeker at det mangler en offentlig ordning som hjelper til med risikokapital i en tidlig fase for en oppstartsbedrift

Svenske Ennovationsbron

- Sverige har noe som kalles Innovationsbron, som hjelper til med dette. Dette har vært en stor suksess. Man må holde et overoppsyn med hele verdikjeden

Ras-Vidal påpeker at næringsminister Trond Giske virker mest opptatt av å fremheve Norge som verdens mest produktive land.

— Hovedårsaken til det er oljen, som vi blir mer og mer avhengig av. Det går nok bra noen år til men at det må komme en omstilling. Den bør vi ta nå. Vi trenger selskaper som ligner på Ericsson i fremtiden.

Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten påpeker at regjeringen blant annet har lagt ned forskningsfondet og at det er nullvekst til forskning i 2011 og 2012.

— Det aller viktigste satsingsområdet bør være næringsrettet forskning og en sterkere satsing inn mot tidlige og mer risikofylte utviklingsfaser for bedriftene.

Brukerstyrt innovasjonsarena i regi av Forskningsrådet er viktig. Her satser regjeringen svært lite til tross for svært mange gryteklare, godkjente prosjekter. Såkornfond hvor privat kapital utløser statlig kapital er et godt virkemiddel og bør økes, sier han.

Oppfinnelsene engasjerer

Aftenposten har invitert leserne til å avgjøre hva som er den beste norske oppfinnelsen siden 1980. Det er ingen tvil om at temaet engasjerer våre lesere. Responsen har vært svært stor og vi har fått mange gode innspill til flere reportasjer om nyskapning i Norge.

Debatten er i full gang både på våre nettsider og på sosiale medier som twitter og facebook. Saken om kåringen er også blant Aftenpostens mest delte saker via Facebook.

I går kveld hadde mange tusen lesere stemt på sin favoritt.

Du kan lese om alle de åtte kandidatene og stemme på den du mener er best på aftenposten.no/okonomi.