• (1/5)
    MANGE TANKAR: - Eg får god tid til å tenkja både på smått og stort når eg oppheld meg i bilen. Det er i alle fall ein fordel at eg likar å køyra bil, seier bonden og byråkraten Arnold Matre. Han synest ikkje synd på seg sjølv. - Det er mitt eige val, og det er nok dei som pendlar endå lenger enn meg. FOTO: TOR HØVIK

Pendlar fire timar til og frå jobb

Masfjordingen Arnold Matre køyrer dagleg 17 mil til og frå jobben i Bergen. Meir enn kvar femte hordalending pendlar til byen.