2011 har vært et turbulent år for verdensøkonomien.

Eurosonen skjelver mens statsgjelden til søreuropeiske land vokser, rentenivået er rekordlavt og eksportindustrien sliter med fallende priser og dårligere etterspørsel, noe som fører til oppsigelser og permitteringer.

Nå går vi inn i et nytt år, og vi har spurt 12 mennesker med helt ulike posisjoner om hvilke forventinger de har for 2012.

I krystallkulen finner vi alt fra et dyrere leiemarked og et todelt arbeidsliv til verre forhold for eldre og fortsatt finansuro.

Banksjefen: Ikke billigere for bankkundene

— Vi forventer fortsatt økonomisk vekst i Norge neste år, men den vil bli noe lavere enn i 2011. Fremdeles vil vi se lav arbeidsledighet og en brukbar reallønnsvekst. Vi vil se en større forskjell mellom oljerettede næringer, som opplever en kraftig aktivitetsvekst, og tradisjonelle eksportnæringer, som merker lavere etterspørsel som følge av situasjonen i Europa. Et annet eksempel er turismen, som også rammes. Det er blant annet langt færre dansker som drar på skiferie i Norge enn før.

— Bankkundene vil oppleve at vi i 2012 har historisk lav rente, og vi tror den vil falle ytterligere. Men bankenes innlånskostnader gjør at rentenivået for forbrukerne trolig ikke vil bli mye lavere, men ligge på et stabilt nivå. Vi tror at boligprisene vil fortsette å stige neste år, men ikke like mye som i 2011.

=Oslo-selgeren: «Jeg blir vel neppe noe rikere neste år»

— Det blir ikke noen stor endring for meg neste år. Jeg tror neppe jeg blir rikere i 2012 enn i år, for jeg lever allerede på fattigdomsgrensen. Prøv å leve for 5200 kroner i måneden. Det er ikke lett.

— Mange av de som kjøper bladet er faste kjøpere, og jeg får gode tilbakemeldinger. Det gjør at jeg ikke er bekymret for at salget skal gå dårligere neste år, jeg tror heller at det vil øke. På en måned kan jeg tjene 1500-2000 kroner, men da er det jobbing hele dagen.

LO-sjefen: Mot et todelt arbeidsliv

— 2012 vil bli et bra år for alle med arbeid og kjøpekraft. Men på den andre siden er det en del som jobber i konkurranseutsatt industri allerede permittert og oppsagt. Og flere bedrifter skal legges ned. Dette gir et todelt arbeidsliv og næringsliv. Ingen kan gi svar på hva som skjer i Europa som er det viktigste markedet vårt. Vi er heldige i Norge som bor i et land som forvalter naturressursene slik at det kommer samfunnet til gode. Dette gjør at Norge har et bedre utgangspunkt enn stort sett alle andre land for å takle en økonomisk krise.

— Det er viktig for oss i LO å samordne lønnspolitikken. Næringslivet sliter hardt og vi må ta hensyn til det. Det er viktig at vi ikke kommer i en situasjon der lønnsforskjeller går i negativ retning fordi noen bransjer gjør det bra mens andre sliter. Vi bør ha et solidarisk oppgjør.

Boligeksperten: - Et tøffere leiemarked

— Det blir et turbulent år i den internasjonale økonomien. Det blir mindre turbulent i Norge, men kommer til å merke det vi også.

— Uroen vil gi utslag i en mindre positiv boligvekst, men det vil fortsatt være vekst. Jeg tror boligmarkedet vil holde seg veldig bra de neste årene. Men vi kommer til å se en innstramming forførstegangskjøperne, og dette vil gjøre det vanskeligere å få solgt små leiligheter. Dette vil føre til ytterligere press på leiemarkedet, og konsekvensen blir at leieprisene vil gå oppover.

Forbrukeren: - Er forberedt på å ta en prat med banken

— Jeg sparer penger i aksjefond, og har allerede tapt en del. Jeg håper jo at det vil gå bedre, men problemene i EU-landene ser ut til å føre til det motsatte. Det er nok mulig jeg må ta en prat med banken om dette.

— Men jeg føler meg trygg – jeg har god oversikt over egen økonomi og sparer penger for å ha litt i bakhånd. Dessuten er jeg heldig som har en jobb i offentlig sektor.

Makroøkonomen: «Det skal vanskelig gjøres at det blir et godt år»

— Det blir et veldig spennende år som vil være preget av stor usikkerhet. For Norge er det spesielt viktig hva som skjer i Europa, om det kommer en løsning på statsfinansielle problemene og bankproblemene. Det skal vanskelig gjøres at det blir et godt år. Det blir spesielt tøft for den eksportorienterte næringsdriften og finansbransjen.

— Ettersom Handelsbanken er en del av finansbransjen så er det et stort spenningsmoment om banken vil få tilgang til nok kreditt. Ledelsen sier at vi har sikret oss godt, men det vil likevel være et løpende spenningsmoment. For oss bankøkonomer vil det bli enda et år med stor interesse for det vi gjør. Vår utfordring blir å forstå og forklare det som foregår.

Pensjonisten: - Verre for de eldste og sykeste

— Det er veldig uheldig at det er kommunene som har ansvaret for de eldres helsemessige behov. Det styres i vanskjøtsel. Mange av de sykeste og eldste av oss har det ikke bra og med dårligere konjunkturer ute så vil dette forverre seg. Jeg har ikke tillit til kommunepolitikerne. I de aller fleste kommunebudsjettene for 2012 så har tatt fra eldste og sykeste og gitt til andre formål. Jeg er livredd for å bli gammel. i dag er jeg 74 år og frisk.

— Ellers tror jeg ikke konsekvensene av den internasjonale uroen blir så store for oss pensjonister. Jeg tror vi i Norge har mulighet til å styre unna det verste.

Analytikeren: Vet ikke om bunnen er nådd

— Finanssektoren kommer nok til å fortsette å slite gjennom 2012. Vi har sett at frykten for en bankkrise har eskalert det siste året som følge av gjeldskrisen i eurosonen, og vi ser at den internasjonale banksektoren kutter i bemanningen. Det er noe vi har levd med siden finanskrisen i 2008. Det kan gi fortsatt uro og fall i aksjemarkedene, så det er vanskelig å si om bunnen er nådd.

— Vi anbefaler ikke våre kunder å bare investere i enkeltaksjer nå, men månedlig spareavtale gjennom året om du er underinvestert i aksjer kan gi god avkastning for langsiktige investorer. For mindre risikovillige anbefaler vi også kombinasjonsfond med lavere aksjeandel og lavere risiko. Uansett anbefaler vi kunder som ønsker å investere i aksjer å ha lang tidshorisont som gjør at man kan sitte gjennom svingningene i aksjemarkedet.

Studenten: Sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet

— For Norge sin del tror jeg det vil gå greit. Dersom krisen forverrer seg i Europa vil det påvirke oss. Men personlig er jeg ikke bekymret, vi har det så godt i Norge. Etter å ha bodd i Kina de siste tre årene så har jeg kanskje et litt annet perspektiv og blir ekstra takknemlig for de gode sosiale ordningene vi har i Norge.

— Jeg ble i mai ferdig med en treårig bachelor i økonomi og ledelse i Hong Kong. Inntil videre jobber jeg på Hurtigruta, men skriver hele tiden jobbsøknader. Jeg tror uroen i den internasjonale økonomien kan gjøre det vanskeligere å få jobb ettersom handelen ikke akkurat blomstrer nå. Nåløyet er trangere. Det er vanskelig å komme til intervju. Jeg tror kanskje min utdannelse blir veldig spesiell for mange som leser søknader. Dersom jeg det går lang tid uten at jeg får en relevant jobb, så vil jeg vurdere å bygge på utdannelsen med en MBA i USA.

Industritoppen: Tror ikke på reprise av 2008

— 2012 ser vel ut til å bli et år preget av usikkerhet og store børssvingninger, spesielt i eurosonen. Dette vil legge en demper på forbruket, men vi ser ikke for oss en reprise av 2008. Situasjonen nå er mer en politisk krise enn rent finansiell. Jeg velger å tro at man finner en løsning på europroblemet, og at vi vil se en bedring i økonomien utover året.

— Vår virksomhet i Norge er 100 prosent basert på eksport. Vi er usikre på salget av biler i Europa, men ser fortsatt et godt salg i USA og Asia. I sum kan dette gi et greit år, men samtidig er vi opptatt av ta høyde for alle scenarier og planlegge med fleksibilitet. Det lave bilkjøpet i 2008 og 2009 har ført til et behov i flere markeder. Så langt ser det ut til at mange bil- og lastebilkjøpere ignorerer politikerne og satser på å investere i nye kjøretøy.

Finanspolitikeren: «Vi kan håndtere uvær i norsk økonomi»

— Jeg tror nok 2012 kan bli mer spennende enn vi liker, og da mener jeg ikke spennende som i underholdende, men krevende. Allikevel håper jeg at vi lander på beina i de delene av økonomien som Norge er mest avhengig av, og her er det de eksporttunge deler av norsk næringsliv som er mest utsatt. Det som er vesentlig er om man får kontroll på gjeldsproblemene i Europa. En forverring her kan føre til en bankkrise som også vil påvirke Norge. Fordelen vår er at vi har et stabilt politisk styre som har tatt landet gjennom kriser tidligere, og at vi har langt til side penger som kan håndtere uvær i norsk økonomi.

— Som folkevalgt føler man et ansvar for dem som har stemt på oss, og for dem som er avhengige av at vi tar de riktige politiske beslutningene om det skulle brygge opp til økonomisk uvær i Norge.

Butikksjefen: Klesbutikken tar forholdsregler

— Vi må nok være litt forsiktige neste år. Klesbransjen har slitt med høyere råvarepriser og at folk holder mer på pengene, og det er noe vi ser på bunnlinjen. Vi forsøker å få mer fleksible avtaler med leverandørene og unngår å budsjettere med for stor fremgang.

— Jeg vil ikke si at det er en krise, men vi må ta noen forholdsregler i tilfelle situasjonen skulle bli vanskeligere.