SSB venter knallsterk opptur: Frykter ikke inflasjonsspøkelset

Statistisk sentralbyrå venter en kraftig opptur internasjonalt etter coronakrisen, men frykter ikke at inflasjonen tar av og rentene må opp. – Ikke det vi legger til grunn, sier SSB-forsker.

SSB-forsker Thomas von Brasch.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

SSB la fredag frem ferske anslag på den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet.

Byrået mener det er grunnlag for å si at norsk økonomi er ved et vendepunkt, etter mer enn ett år med coronakrise. Veksten i fastlandsøkonomien anslås til 3,1 prosent i år og 4,1 prosent neste år.

SSB venter også en solid opptur internasjonalt etter hvert som vaksinasjonen mot coronaviruset brer seg.

Norges handelspartnere vil ifølge SSB få en samlet vekst på i underkant av 5,5 prosent i 2021 og 4,3 prosent i 2022. I fjor var veksten hos Norges handelspartnere på minus fem prosent, ifølge byrået.

SSB-forsker Roger Hammersland.

Årsakene til oppturen er blant annet at vaksinasjonen fortsetter, og at finans- og pengepolitikken er svært ekspansiv, tror SSB.

– Våre handelspartnere vil være på vei ut av en lavkonjunktur og inn i en høykonjunktur i siste halvdel av 2022, sier forsker Roger Hammersland i SSB i en video på byråets nettsider.

Inflasjonen stiger

Men stimulansen og oppturen i internasjonal økonomi har fått tilbake frykten for inflasjonsspøkelset, forteller Hammersland i videoen.

Høyere inflasjon kan over tid føre til høyere renter. Det vil i så fall øke renteregningen for sterkt forgjeldede stater, bedrifter og husholdninger.

– Etter hvert som økonomiene nå åpnes opp er det mye som tyder på at våre handelspartnere står overfor en svært sterk konjunkturoppgang, faktisk en av de sterkeste i manns minne, sier Hammersland.

– Dette siste har også fått mange til å mane fram selveste inflasjonsspøkelset ved høylys dag, sier han.

Inflasjonen i USA var på hele 4,2 prosent i april. Det var den høyeste årsveksten siden 2008. Inflasjonen i Europa var på to prosent i april.

– Over hele verden kommer det nå informasjon som underbygger at den er i ferd med å ta seg opp. Det er spesielt råvareprisene som i det siste har steget betraktelig. Dette har redusert i en relativt kraftig oppgang i inflasjonen, spesielt i USA, sier Hammersland.

I Norge er inflasjonen preget av høy prisvekst for ett år siden. Inflasjonen på 12 måneders basis var på to prosent i april, fra 2,7 prosent måneden før. Norges Banks mål er å holde inflasjonen rundt to prosent.

Fersk SSB-rapport: – Økonomien er ved et vendepunkt

Tror ikke på skyhøy inflasjon

Forsker Thomas von Brasch i SSB sier til E24 at økte priser på råvarer som olje bidrar til prisstigningen i noen land.

– Det bidrar til at inflasjonen har kommet opp, men den underliggende inflasjonen har ikke kommet opp så mye. Markedets forventninger til inflasjonen i USA er fremdeles under to prosent på litt sikt. Så selv om mange nå skriver om faren for høyere inflasjon, så ser det ikke ut som det er det markedene tror på, sier von Brasch.

– Så vi trenger ikke frykte inflasjon som på 70-tallet der vi kan risikerer kjempehøye renter?

– Det er ikke det vi legger til grunn i våre prognoser, det er helt riktig, sier han.

Det langsiktige markedet for inflasjonsforsikring priser for tiden inn at inflasjonen i USA om fem år vil være i underkant av 2,5 prosent, som er noe høyere enn inflasjonsmålet til sentralbanken på to prosent.

– Svært forskjellig

Enkelte har sammenlignet dagens situasjon med tiden tidlig på 70-tallet da ekspansiv politikk og to påfølgende oljeprissjokk fikk verdensøkonomien inn i en lang periode med lav kapasitetsutnyttelse og høy inflasjon.

Dette kalles ofte «stagflasjon», altså en blanding av stagnasjon og inflasjon. Hammersland mener imidlertid at disse periodene ikke er helt sammenlignbare.

– Situasjonen i dag er svært forskjellig fra den som rådde på 1970-tallet, kanskje ikke minst som følge av dagens lave rentenivå, sier han.

– De som har hevdet at store økninger i pengemengden er forbundet med inflasjon har faktisk gjennomgående tatt feil siden tidlig på 1980-tallet, i hvert fall hva angår USA, sier Hammersland.

Han påpeker at pengenes omløpshastighet har falt mye i USA. Rentene er lave og folk og investorer har valgt å satse på økte priser på fast eiendom og aksjer i stedet å investere i ny innovasjon og produksjon, mener han.

– Så vet vi at mye av prisoppgangen vi har sett så langt er relatert til midlertidige forhold som flaskehalser i leveringskjedene og pris- og produksjonsnedgang som følge av fjorårets smitteutbrudd, sier han.

SSB venter seg derfor en periode med sterk økonomisk innhenting i årene som kommer, uten at inflasjonen vil stige veldig mye.

«Markedets forventninger til at inflasjonsoppgangen vil bli kortvarig kan tyde på at prisoppgangen vi har observert i disse markedene, er av forbigående karakter», skriver SSB i sin konjunkturrapport.

Ferske prognoser fra SSB

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: