CHC har snudd skuta etter at milliardkontrakt gikk tapt

Mange rigger i arbeid på norsk sokkel har ført til at helikopterselskapets inntekter har økt med 600 millioner kroner på to år. Likevel må kostnadene kuttes mer.

Et CHC-helikopter på redningsøvelse på Johan Sverdrup-feltet i fjor.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I 2016 mistet CHC Helikopter Service en gigantkontrakt med Equinor på flyginger fra Bergen og Florø til Nordsjøen. Det fikk dramatiske utslag i regnskapet, og på to år falt inntektene med én milliard kroner, som var omtrent det kontrakten var verd.

Men nå har pilene snudd, og selskapet har hentet inn igjenen betydelig del av det tapte. De siste to årene har inntektene økt med nesten 600 millioner kroner – fra 1,3 til 1,9 milliarder kroner.

– Det er mye hyggeligere å legge fram slike tall enn når det går andre veien, sier administrerende direktør Per André Rykhus om regnskapet som nylig ble levert.

Skal kutte mer

Selskapet har såkalt avvikende regnskapsår, og tallene gjelder derfor perioden mellom 1. mai 2019 og 31. april i år.

Også på bunnlinjen ble det framgang. Resultatet før skatt økte fra 77 til nesten 140 millioner kroner.

– Det er lagt ned et fantastisk stykke arbeid på tvers av hele organisasjonen og på alle våre baser, sier Rykhus.

– Likevel understreker jeg at det fortsatt er nødvendig å jobbe med å bedre lønnsomheten ytterligere. Konkurransen i markedet er tøff, legger han til.

Det betyr at det skal jobbes smartere, at kostnader skal kuttes, digitalisering og automatisering der det er mulig.

– Til syvende og sist er jo alt dette tiltak som skal gjøre kostnadene lavere, sier Rykhus.

– Dette er jo egentlig gjennomgangsmelodien for hele norsk sokkel og for bransjen globalt. Vi må bedre lønnsomheten i alle ledd, sier Rykhus.

Tall i mill. kroner20202019201820172016
Inntekter19051635132919162320
Driftsresultat107,721,7-14,4177,728,3
Res. før skatt139,777,36,6175,416,5

Rigger trekker opp

Det er spesielt markedet for korttidskontrakter som har gitt framgang de siste årene. Det omfatter først og fremst flyginger til leteboringer og andre midlertidige riggoperasjoner ute i havet. Kontraktene varer typisk fra 30 dager til ett år.

– Det har vært veldig høy aktivitet på norsk sokkel de siste årene, sier Rykhus.

Så kom koronaviruset og skapte ny usikkerhet. Foreløpig har det skapt lite problemer for helikopterselskapene, som stort sett har opprettholdt full drift. Men det er uvisst hvordan aktiviteten vil utvikle seg framover og hva Stortingets koronaskattepakke til oljenæringen vil bety for aktiviteten de neste årene.

– Vi regner med at korttidsmarkedet vil reduseres litt i regnskapsåret vi er inne i nå, men det er vanskelig å beregne hvilken effekt det gir på tallene. Samlet regner vi med å opprettholde dagens nivå framover, sier Rykhus.

Milliardkontrakt

Situasjonen ser lysere ut etter at det i forrige uke ble klart at CHC har vunnet en stor kontrakt med oljeselskapene Equinor og Vår Energi for flyginger fra Sola, med oppstart neste sommer. Avtalen har en varighet på tre år, med opsjon på ytterligere tre.

CHC har i dag kontrakter med begge selskapene på Sola, men de to har nå slått seg sammen og inngått en ny og felles avtale med helikopterselskapet. Totalt kan verdien bli én milliard kroner.

– I sum er den litt større enn de eksisterende kontraktene til sammen. Dette betyr at vi opprettholder aktivitet på Sola og gir potensielt forutsigbarhet fram til 2027. Det er viktig, sier Rykhus.

Publisert: