NAV-sjefen: Permitterte bør være realistiske

NAV-sjefen ber folk spørre seg selv om de virkelig tror at de kommer tilbake i jobben de er permittert fra. Hvis ikke, er det på tide å se seg om etter noe annet.

TRAVELT: Tidligere skattedirektør Hans Christian Holte tok over NAV-roret 3. august, knappe fem måneder etter at pandemibølgen skyllet inn over Norge og resten av verden.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Mange arbeidsplasser har enten forduftet eller blitt lagt på is etter at corona slo inn over landet i mars. Blant de hardest rammede er reiselivsnæringen, underholdningsbransjen og restauranter og serveringssteder. Og det er på langt nær over. NAV forventer at det kan gå både ett og to år før ledigheten kommer ned på samme lave nivå som før pandemien.

Normalen lar vente på seg

– Selv om det ikke blir noen nye store nedstengninger eller innstramminger, regner vi med at ledigheten i Norge vil være høyere enn før krisen i både 2021 og 2022, sier Holte til VG. Men hvor høy, vet han ikke.

Det går riktignok bedre enn det NAV forventet – vi har nå 6000 færre ledige enn det etaten i sommer så for seg i det mest positive scenarioet – men fremdeles er antallet arbeidssøkere 80 prosent høyere enn før krisen, og nedgangen i ledigheten har i det siste flatet noe ut.

TRE SCENARIOER: Figuren viser de tre scenarioene NAV la frem i juni i tillegg til den faktiske utviklingen frem til slutten av september. Tallene inkluderer ikke delvis ledige og er ikke justert for sesongvariasjoner.

Ifølge NAVs ferske ledighetstall er 6,8 prosent av arbeidsstyrken, eller 191.700 personer, registrert som arbeidssøkere. Det betyr at de enten er helt eller delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

I februar, før pandemien, var andelen arbeidssøkere på lave 3,7 prosent, noe som tilsvarer 105.900 personer, før den i april steg til skyhøye 14,9 prosent – eller 421.000 personer.

– Gjør en realistisk vurdering

– Mange opplever stor usikkerhet og har det veldig tøft. Vi skal bidra så godt vi kan, men hvis du er permittert i en av bransjene som er hardt rammet – gjør en ærlig og realistisk vurdering. Tror du at du kommer tilbake i jobb? Det kan gå kan lang tid før vi er tilbake til normalen, advarer Holte.

Ifølge en IATA-rapport kan vi måtte vente helt til 2024 før lufttrafikken er tilbake til nivået før coronaen. Norges hardest rammede kommune er Ullensaker nord for Oslo hvor landets hovedflyplass ligger. Her er 13,9 prosent helt eller delvis ledige.

TOMT OG STILLE: Det er god plass både ute og inne på Oslo Lufthavn Gardermoen om dagen.

For å bøte på dette har NAV opprettet et midlertidig kontor på Oslo Lufthavn hvor bare 63 av 780 ansatte er på jobb. Resten er permittert.

Men det er ikke bare luftfart og reiseliv som sliter. Ett av fem foretak har fått økonomisk hjelp i 2020.

Hev kompetansen

Holte ber permitterte om å bruke tiden til å vurdere – og eventuelt søke – jobber i andre bransjer samt fylle på med kompetanse i form av videreutdanning.

– Du kan være permittert og få dagpenger og samtidig ta utdanning, understreker han.

Regjeringen har sagt den ønsker å forlenge den midlertidige ordningen som gjør det enklere å kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning. I forslag til statsbudsjett for neste år legges det opp til at ordningen forlenges frem til 1. juli, men målet er at dette skal bli permanent.

– Når man er permittert, bør man være aktiv både med hensyn til jobb og egen kompetanse og vurdere om man burde orientere seg mot andre bransjer og arbeidsgivere. Det kan bli uheldig hvis man blir for passiv, sier Holte.

Han og de 19.000 andre som jobber i NAV skal gjøre sitt for at ikke arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå.

– Har du spesielle utfordringer med hensyn til helse og kompetanse, har vi tiltak som kan bidra, sier NAV-sjefen som også ber folk løfte blikket og se på hvilke bransjer som vil kreve arbeidskraft i fremtiden.

– Vi trenger kompetanse knyttet til digitaliseringen av samfunnet, helsepersonell og folk med fagkompetanse innen bygg og anlegg.

– Men det er ikke så lett å bruke kompetansen du har som pilot i en annen jobb?

– Mange har gått fra å være svært kompetent i en bransje til nå å oppleve stor usikkerhet. Det er tøft og jeg har stor forståelse for at det er vanskelig, men det er viktig at folk er generelt aktive og ser hvilke muligheter de har.

Publisert: