Duket for domenekaos

Registrering av nettadresser blir enklere 19. februar, selv om reglene er uklare. Flere aktører krangler allerede om navnerettigheter.