Kaller til bønn med SMS

Glemske muslimer kan få påminnelse om bønn, om de da bare husker mobiltelefonen.