100 må gå i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest skal kutte 100 årsverk i løpet av 2016. Samtidig forsvinner en av fem filialer.

KUTT: Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth varsler at banken skal kutte 100 årsverk Eirik brekke

Dette er den dramatiske meldingen som er gått ut til de ansatte i banken.

Les også

Sparebanken Vest-sjef: - Dette kan forsterke nedturen

— Vi skal omstille oss til en dreining mot det digitale. Det betyr at vi skal gjennomføre en nedbemanning 100 årsverk i 2016 sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest. I tillegg skal ni filialer legges ned. Det er kontorene Manger, Mastrevik, Ågotnes, Sund, Selje, Fitjar, Hinna, Dale og Samnanger, opplyser banken. Etter dette vil banken ha 35 kontorer igjen.

I en pressemelding skriver banken at antall manuelle transaksjoner i skranken redusert med 78 prosent. Bare fem prosent av kundene har vært innom banklokalene det siste kvartalet.

Utelukker ikke oppsigelser

— Vi er inne i en brytningstid der bank og finans berøres kraftig. Det blir et krevende omstilling for alle i sektoren som vil tilta i årene som kommer, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Les også

Flatere for Sparebanken Vest

— Betyr det at du varsler ytterligere kutt?

— Ja, vi ser ikke nå hvordan organisasjonen vi skal ha om fem år vil være. Faktisk er det slik at vi nesten har sluttet å legge femårsplaner, men jobber på 12–18 måneders sikt. Nettopp fordi utviklingen går så fort, forklarer Kjerpeseth.

— Vil dere greie å nedbemanne 100 årsverk med frivillige avtaler?

— Det håper vi, men nå er banken i en omstillingsprosess som vil medføre nedbemanning hvor alle overtallige vil få tilbud om sluttpakker, også er ikke alle forhold ferdig drøftet med de tillitsvalgte ennå, sier Kjerpeseth.

IT-investeringer

Kuttene kommer til å gjelde alle området bortsett fra IT-området. De sparte kostnadene skal nettopp brukes til investeringer i bedre digitale tilbud og tjenester.

Toppsjefen forklarer at Sparebanken Vest må tråkke på brems og gass samtidig.

Jan Erik Kjerpeseth:

Les også

Søkar visjonær leiar

— I samme periode som vi skal nedbemanne vil vi investere 145 millioner i IT-sektoren. Det er 34 prosent mer enn i året som har gått, og sier vel sitt om hvilke omstillingsbehov som melder seg, sier Kjerpeseth.

For de ansatte blir det et tøft år fremover.

— Det blir en krevende prosess, et stort antall. Men slik utviklingen er ser vi at det er behov for endringer. Stor endring for veldig mange. Vi håper å greie dette med frivillighet, sier hovedtillitsvalgt i Finansforbundet Anne Marit Hope

Endret atferd

— Endret kundeadferd, økt digitalisering og strammere regulering setter store og endrede krav til bankdrift fremover. Kundenes bruk av bank er i en rivende utvikling, og vi må hele tiden ligge et steg foran, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Banken har vært gjennom flere nedbemanningsrunder allerede. Årsaken ligger i en sterk bruk av nettbank og mobilbank, der behovet for manuelle tjenester er blitt stadig mindre. Denne utviklingen har også gitt grunnlag for færre filialer, der banken står igjen med 44 kontorer så langt. Nedbemanningene har hittil skjedd gjennom sluttpakketilbud til de ansatte, dermed har banken gjennomført mannskapskuttene uten oppsigelser.

Bedre bankdrift

Selv om tallene for 2015 er svakere enn året før, er selve bankdriften betydelig bedret. Det skyldes at aksjene i betalingsselskapet Nets ble solgt i 2014, i tillegg til bankens eiendommer. Driftsresultatet ble 1,5 milliarder, drøye 250 millioner lavere enn resultatet for 2014. Overskuddet etter skatt endte på drøyt en milliard kroner. I fjerde kvartal i fjor varsler banken at nedskrivninger på tap og garantier er økt til 81 millioner kroner, mot 25 millioner samme kvartal i 2014.