Ja til samfunnsansvar - nei til formuesskatt

Bergens rikeste har ingenting imot å betale skatt, men vil samtidig ha fjernet formuesskatten.