Høyeste lønnsvekst siden 2008. – Men prisene økte betydelig mer.

(E24) Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra 2021 til 2022. Det er den høyeste lønnsveksten på mange år.

Høyest lønnsvekst var det i oljesektoren. Illustrasjonsbilde fra Stord.
Publisert: Publisert:

– Lønnsveksten i 2022 er den høyeste vi har målt siden 2008. Likevel fikk vi i gjennomsnitt mindre å handle for i fjor, ettersom prisene økte betydelig mer, sier SSB-seksjonssjef Tonje Køber, i en pressemelding.

Gjennomsnittlig månedslønn pr. heltidskvivaltent heltidskvivaltent En omregning av deltidsansattes lønn til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. var på 53 150 kroner i november.

Dette er en økning på 4,6 prosent siden året før, skriver E24.

Flyr fra utfordrer til konkurs: – Det var ikke liv laga

Høyest i oljebransjen

I pressemeldingen fra SSB står det at lønnsveksten har tatt seg opp i flere næringer, men at lønnen økte klart mest i oljebransjen, som hadde en økning i månedslønnen på 7,6 prosent til 82 130 kroner.

– Den høye lønnsveksten i oljebransjen skyldes i stor grad at bonusen bonusene økte mye. Det kan nok henge sammen med at det har vært et godt år i bransjen, med høy aktivitet og høyere priser på olje og gass, sier Køber.

I industrien økte lønnen med 5,4 prosent.

I undervisningssektoren økte den med 2,3 prosent, som er klart lavere enn andre områder.

– Årsaken er lærerstreiken i fjor, som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i september. Mange av de som jobber innenfor utdanning har derfor ikke fått årlig lønnsøkning ennå, sier Køber.

Gap mellom kvinner og menn

Ifølge SSB øker lønnsgapet mellom menn og kvinner.

Køber sier at forklaringen på dette ligger i lav lønnsvekst i kommunesektoren, hvor mange kvinner jobber.

På slutten av 2022 var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn. Det er en nedgang fra 87,9 prosent året før. Det betyr at lønnsgapet har økt.

Ser man bort fra kommuneforvaltningen hadde kvinner høyere lønnsvekst enn menn i både statsforvaltningen og privat sektor. I sum økte likevel lønnsgapet, skriver SSB.

Publisert: