Sjeføkonom ber Norges Bank om rentestopp: – Kan alltids ta det igjen

(E24) Brems i boligmarkedet og en mulig nedtur i økonomien bør få Norges Bank til å stoppe med rentehevinger, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen. Torsdag setter sentralbanken trolig renten opp enda en gang.

E24 sitt renteråd, bestående av Olav Chen fra Storebrand, Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken og Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.
Publisert: Publisert:

– Skulle de la være å heve renten på torsdag så kan de alltid ta det igjen, sier Andreassen i Eika Gruppen til E24.

– Skulle de heve nå, og vi havner i utforbakke og ting kommer ut av kontroll, så er det mye vanskeligere å hente inn igjen med et rentekutt eller to, sier han.

E24s Renteråd møtes før Norges Banks rentebeslutning. Mens temperaturen i økonomien har vært høy melder nå næringslivet at et tydelig omslag er på vei.

– Det kan være tegn til at innstrammingen gjennom veldig høye levekostnader og sterkt økende rente, er i ferd med å kjøle ned økonomien. Og Norges Bank har da anledning til å gå roligere frem med renteøkningene, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Sentralbanken har satt opp styringsrenten for å bekjempe skyhøy prisvekst. I Europa og USA har også prisveksten tatt av, og sentralbankene har svart med de største rentehoppene på mange år.

Bankene har fulgt etter og jekket opp boliglånsrentene.

Les også

Prisveksten i Norge dempet seg til 6,5 prosent i november

I det siste har prisveksten vist tegn til å avta litt. Samtidig har norske bedrifter varslet om de svakeste utsiktene siden 2009 og boligmarkedet har falt mer enn vanlig i høst.

Ifølge en rundspørring fra Bloomberg venter økonomene at Norges Bank setter renten opp med et 0,25 prosentpoeng på torsdag. Det vil gi en styringsrente på 2,75 prosent, det høyeste siden 2008.

Det venter også Haugland i DNB Markets.

Historiske rentetopper

Norges Bank satt renten raskt opp etter sommeren i sprang på 0,50 prosentpoeng om gangen, men ved forrige korsvei i november satt sentralbanken ned tempoet til et kvart prosentpoeng.

Les også

Henrik og Mia selger boligen: – Ikke nødvendigvis dårlig timing

DNB Markets har tidligere ventet en rentetopp på 3,25 prosent i mars neste år, men tror nå at den kan bli lavere – på tre prosent.

– Bedriftenes vurdering av fremtiden viser et bråere omslag nå, etter at ting har gått bedre enn forventet gjennom sensommeren og høsten. Det er forventninger om et fall i aktiviteten, sier Haugland.

– Alle er enige om at inflasjonen skal mye ned fra der vi er nå. Men spørsmålet er hvor den nedgangen stopper, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Andreassen i Eika Gruppen ber derimot Norges Bank la styringsrenten ligge på 2,50 prosent.

Han trekker blant annet frem Norges Banks siste rapport om mørkere utsikter for næringslivet, brems i boligmarkedet og usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover.

– Trenger ikke øke renten

– Jeg er litt enig med Jan, om at Norges Bank trenger egentlig ikke å øke renten nå, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Hans prognose er at Norges Bank vil sette renten opp på torsdag. Hov mener likevel at det ikke er nødvendig.

Han peker også på at «det verste inflasjonspresset kanskje begynner å dempe seg» og at renten «allerede er høy».

Les også

SSB venter boligprisfall på 8 prosent

– Selv om ting har gått bra hittil med god vekst gjennom tredje kvartal og lav arbeidsledighet, ser vi nå at spareraten i husholdningene har falt ganske kraftig og er sterkt i minus for øyeblikket.

– Så man brenner unna en god del av den ekstra sparingen som man hadde under pandemien. Vi ser også at husholdningenes oppfatning av egen økonomi fremover knapt har vært målt lavere enn den er nå.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Hov tror Norges Bank vil varsle en lavere rentetopp enn tidligere.

Norges Bank vil legge frem en ny oppdatering om den sannsynlige utviklingen for styringsrenten fremover, den såkalte rentebanen.

Den vil vise at det er like stor sannsynlighet for at 2,75 prosent blir stående som rentetoppen, som at renten blir satt opp enda en gang til 3 prosent i første kvartal, tror Hov.

– Ofte en hard landing

– Hovedfokuset i 2023 er vekstbildet, om vi får en resesjonresesjonResesjon betyr generell nedgangstider i økonomien, typisk med stigende arbeidsledighet og fall i produksjonen. eller ikke. Så er spørsmålet om vi får en myk eller hard landing, sier Olav Chen i Storebrand.

– Det er sjelden du ser en myk landing. Det er ofte en hard landing når det først skjer.

Han mener det store spørsmålet er om det blir økonomiske nedgangstider neste år, spesielt i amerikansk økonomi som betyr mye for andre lands økonomier.

Olav Chen i Storebrand og Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

Han peker på forventninger i markedet om rentekutt i løpet av neste år og bekymringer for at amerikansk økonomi vil gå inn i en resesjon, altså en periode med stigende arbeidsledighet og fall i økonomien.

– Jeg tenker at renten enten blir liggende høyt mye lenger enn markedet priser inn nå, eller hvis renten først kuttes så kuttes den mye mer, for da er vi i et scenario med resesjon med kraftig økt arbeidsledighet, sier Chen.

Publisert: