DNB tjente 7,6 milliarder i tredje kvartal

(E24) Storbanken økte renteinntektene og leverte bedre enn analytikerne hadde ventet.

DNB-sjef Kjerstin Braathen.
Publisert: Publisert:

DNB kan vise til et resultat etter skatt på 7,56 milliarder kroner i tredje kvartal, viser kvartalsrapporten.

Det var opp fra resultatet på 6,88 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor, skriver E24.

DNB og andre banker tjener mer når rentene stiger, som man har sett i Norge og mange andre land det siste året. Bankene har satt opp rentene i raskt tempo i takt med at Norges Bank har strammet renteskruen.

Netto renteinntekter økte kraftig til 12,25 milliarder kroner, sammenliknet med 9,76 milliarder i samme periode i fjor.

Åtte ekspertsvar om renten nå: Hvor høy kan renten bli?

Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter.

Slo forventninger

Resultatet er noe bedre enn ventet. Analytikerne hadde på forhånd ventet at DNB ville legge frem et resultat etter skatt på 7,3 milliarder kroner og renteinntekter på 12,2 milliarder kroner.

«Resultatet viser at aktivitetsnivået i norsk økonomi fortsatte på et høyt nivå i
tredje kvartal, samtidig som det var tegn til at sentralbankens pengepolitikk
bidrar til å kjøle ned økonomien», skriver DNB i børsmeldingen.

Økningen i renteinntekter skyldes ifølge banken blant annet «lønnsom vekst, oppkjøpet av Sbanken og positive effekter fra reprising», heter det i børsmeldingen.

Analytikere har beregnet at bare det siste rentehoppet vil øke DNBs netto renteinntekter med 1,9 milliarder kroner, hvis man ser på effekten over et helt år.

Fortsatt lave utlånstap

DNBs reverserer tidligere avsetninger på 148 millioner til utlånstap. Det skriver seg hovedsakelig fra bedriftskunder innen olje, gass og offshore, ifølge banken.

Utlånstapene har vært lave etter at pandemien slapp taket. I fjor kunne DNB tilbakeføre penger som var satt av til tap etter at nesten ti milliarder ble regnet som tapt i pandemiåret 2020.

Driftskostnadene økte til 6,47 milliarder kroner sammenliknet med samme tid i fjor, men var omtrent på nivå med kvartalet før. Økningen skyldes hovedsakelig flere heltidsansatte på grunn av Sbanken-oppkjøpet.

Tjente mer

Meglerhuset til DNB økte inntjeningen i kvartalet. Resultatet etter skatt steg til 528 millioner kroner fra 478 millioner kroner i tilsvarende kvartalet i fjor.

DNB Markets får provisjonsinntekter når meglerhuset tilrettelegger for transaksjoner i kapitalmarkedet, som for eksempel ved børsnoteringer eller ved oppkjøp og sammenslåinger.

Inntektene kommer også fra kundenes handel med verdipapirer som aksjer. Meglerhuset handler i tillegg med rentepapirer, valuta og råvarer.

De samlede inntektene i meglerhuset steg til 1,58 milliarder kroner fra 1,41 milliarder i perioden.

Publisert: