• FLYTTER OPPGAVER TIL INDIA: Telenor begrunner flyttingen med frafall av fasttelefoniabonnenter, samtidig som kostnader ved driften av fasttelefoninettet holder seg stabil. FOTO: Ørjan Deisz

Telenor flytter arbeidsoppgaver til India

22 årsverk skal overføres i løpet av året.