• FRAMAND: I Naturbarnehagen på Os har Marion Storli Nilsen (24) funnet eit fellesskap, men føler likevel ho er på feil stad. FOTO: Rune Meyer Berentsen

Marion (24) vil jobbe med metall, blei sett til å passe barn i staden